Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Kongregácia školských sestier de Notre Dame bola založená v Čechách pátrom Gabrielom Schneidrom v roku 1853 ako samostatná vetva rovnomennej rehoľnej rodiny svätého Petra Fouriera a blahoslavenej Alexie Le Clerc.

Už samotný názov poukazuje na jej činnosť, predovšetkým na výchovu a vyučovanie. Prijíma tiež úlohy charitatívne, sociálne a misijné, podľa potrieb Cirkvi, doby a zemí. Snahou Kongregácie je vidieť potreby ľudí, najmä mládeže, ich ťažkosti a problémy. Životom modlitby a svojou činnosťou v prostredí, do ktorého sestry stavia Božia vôľa, svedčí o sile evanjelia a má účasť na poslaní Cirkvi.

Podľa konštitúcii sa sestry majú usilovať pochopiť požiadavky svojej doby, a tak uskutočňovať vo svojom živote heslo svätého Petra Fouriera: Všetkým osožiť, nikomu neškodiť!

Tiež sa riadia životným pravidlom blahoslavenej Alexie Le Clerc: Konať čo najviac dobra.

Snažia sa o jednotu a vzájomnú lásku, ktoré sú podľa jej odkazu jedinými prostriedkami na zachovanie rádu a na plodný apoštolát. Nasledujú príklad pátra Gabriela Schneidra v pevnej viere a neochvejnej dôvere v Božiu prozreteľnosť.

V Kongregácii sa osobitným spôsobom uctieva Panna Mária ako láskyplná Matka nášho Pána a vzor zasvätenia. Svätý Otec Ján Pavol II. s odvolaním na úvahy II. Vatikánskeho koncilu vo svojej encyklike Redemptoris Mater hovorí o aktívnej prítomnosti Panny Márie v živote Cirkvi.