Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

fara

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ul. Júliusa Gábriša 60/21
915 01 Nové Mesto nad Váhom

prepozitura erb fb

 

ÚRADNÉ HODINY

Utorok Streda Štvrtok Piatok
10.00 - 12.00      

10.00 - 12.00     

15.00 - 17.00      

15.00 - 17.00       15.00 - 17.00      

 

Kancelária 032 771 2373
Mobil - Súrne prípady       0910 842 628   zaopatrovanie chorých a pohreby

Email

dekanat.novemesto@abu.sk

 

Banka Slovenská sporiteľna, a.s.
Číslo účtu        0041693093/0900
IBAN SK88 0900 0000 0000 4169 3093
SWIFT/BIC    GIBASKBX