Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

fara

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ul. Júliusa Gábriša 60/21
915 01 Nové Mesto nad Váhom

prepozitura erb fb

 

ÚRADNÉ HODINY

 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Kancelárske hodiny nie sú      15.00 - 17.00      

10.00 - 12.00     

15.00 - 16.00      

Kancelárske hodiny nie sú      15.00 - 16.00      

 * počas letných prázdnin sú kancelárske hodiny v obmedzenom režime, sledujte prosím oznamy.

Kancelária       
032 771 2373

 

Mobil     

 

V prípade našej neprítomnosti v súrnych prípadoch ako

nahlásenie pohrebu či zaopatrovanie chorých volajte:

                                   0910 842 628

Tento telefonický kontakt neslúži na vybavenie iných záležitostí.

Email

dekanat.novemesto@abu.sk     (dekan)
farnost.novemesto@abu.sk      (kaplan)

 

Banka Slovenská sporiteľna, a.s.
Číslo účtu        0041693093/0900
IBAN SK88 0900 0000 0000 4169 3093
SWIFT/BIC    GIBASKBX