Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pozývame vás na pravidelnú adoráciu vo štvrtok. O 17:30 h. bude vyložená monštrancia so Sviatosťou Oltárnou až do svätej. Počas adorácie budeme  spovedať.

2. Pri zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbierala suma 801 €.

3. Dnes je tretia nedeľa v mesiaci. Farská knižnica je otvorená od 10:00 h  do 10:50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11:00 h.

4. Je teplé letné obdobie, ale prosíme vás, aby ste do chrámu vstupovali v takom vhodnom oblečení, ktoré rešpektuje posvätný priestor, je prejavom úcty k Bohu a nepohoršuje. Zvlášť prosíme lektorov, aby svojím vhodným  oblečením boli príkladom  a povzbudením pre druhých.

  

  

JM banner
 
 
dc tn banner