Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Naďalej pokračuje prihlasovanie na birmovku.

2. Naša Trnavská arcidiecéza poriada spoločnú púť do Fatimy v termíne od 29. októbra do 1. novembra 2017. Ide sa letecky z Bratislavy, cena je 590 €. Všetky informácie o priebehu púte nájdete na plagáte na výveske i našej webovej stránke www.prepozitura.sk Prihlásiť sa je možné priamo v cestovnej kancelárii Awertravel - telefonicky na čísle 034/651 3896 alebo mailom na adrese: awertravel@awertravel.sk

3. ( K prihláseniu sú potrebné osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého bydliska a číslo dokladu, na ktorý bude účastník cestovať. )

4. V utorok bude cez naše mesto prechádzať púť františkánskej mládeže, vedená pátrom gvardiánom Jozefom Čirákom. Zastavia sa na fare občerstviť sa. Napoludnie v utorok približne o 12.30 bude tu v kostole svätá omša, na ktorú ste srdečne pozvaní.

5. V túto stredu stretnutie pre miništrantov nebude (kvôli letnému táboru zo Spojenej školy sv. Jozefa).

6. V tomto týždni kancelárske hodiny nebudú. V prípade potreby môžete svoje záležitosti vybavovať po sv.omšiach.