Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

 1. Končí sa zápis na birmovku. Žiadame záujemcov o birmovanie, aby urýchlene odovzdali vyplnené prihlášky, ak to ešte nestihli. Zároveň oznamujeme, že úvodné stretnutie birmovancovbude teraz, v piatok 21.septembra o 17:00 na fare, v našom Pastoračnom centre.Tam ich oboznámime s detailmi prípravy a budú rozdelení do skupiniek s animátormi.


2. Stretnutie členov Duchovnej rodiny pátra Gabriela bude v pondelok o 17:00 h. v kaplnke sestier de ND. Téma: Dobrovoľnícka skúsenosť v Tanzánii.


3. Miništrantské stretnutie bude v stredu po večernej sv.omši na fare.


4. Pozývame vás na Koncert chvál a modlitieb za mesto. Koná sa v túto sobotu 22.septembra o 15:00 na Námestí Slobody v Novom Meste nad Váhom (v prípade nepriaznivého počasia v MŠ Alexia). Bude mať ekumenický charakter. Spievajú Lamačské chvály a No enemy. Vstup je voľný. Plagát je na výveske i webe.


5. Deti tretieho ročníka základnej školy sa prihlasujúna prvé sv.prijímanie cez prihlášky, ktoré žiakom v škole rozdajú naše katechétky.


6. Praktický oznam: Vychádzame vám v ústrety, urobili sme výmenu zámku na WC, ktoré sa nachádza na nádvorí kostola, takže je zvnútra praktický otočný mechanizmus a nepotrebujete žiaden kľúč. Zároveň oznamujeme, že toaleta je stále otvorená počas sv.omší - v nedeľu aj počas týždňa. Služba vždy otvorí toaletu pri otváraní kostola. Zároveň prosíme, aby záhrada pri kostole ktoré je vlastne cintorínom, nebola využívaná ako verejné WC. Ďakujeme.

 
7. Informáciu o spoločenstvách Modlitby otcov i Modlitby matiek máte na výveske. Spoločenstvá sú otvorené, ak máte záujem o spoločné stretávania a modlitbu.

 

 

koncert chval banner   

 
MZU dedicia banner
 
 
MZU obzor banner