Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov svätých omší na mesiacejún a júl. Svoje úmysly môžete nahlásiť v kancelárii po sv.omšiach (od pondelka do piatku) alebo tiež telefonicky na farský úrad.

2. Dnes bude zbierka na katolícke masmédiá. Po sv.omši sa bude zbierka vyberať pri východoch z kostola.

3. V tomto týždni bude prebiehať modlitba Deviatnika k Duchu Svätému. Modlitbu bude viesť kňaz na začiatku rannej i večernej sv.omše a v nedeľu pred omšami o 7.00 a 9.00 h.

4. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu máme letné kántrové dni. Ich obsahom je modlitba za duchovné povolania. U nás to budeme liturgicky sláviť v stredu.

5. Vo štvrtok 17.30 bude pravidelná adorácia. Počas nej spovedáme ako obvykle.

6. Oznamujeme vám, že po usmernení z Arcibiskupského úradu i po našom zvážení, ale aj kvôli trvaniu mimoriadnych epidemiologických opatrení v krajine, sme sa rozhodli slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti presunúť na obdobie po letných prázdninách. Čakáme ešte na oznámenie ABÚ ohľadom termínu birmovky. O konkrétnych termínoch prvého sv.prijímania vás budeme včas informovať.

7. Podľa odporučenia KBS mávame v našej farnosti nedeľnú omšu o 7.00 vyhradenú zvlášť pre seniorov. Odporúčame našim seniorom využiť túto možnosť. Ostatní veriaci sa môžu tejto sv. omše zúčastniť vo vonkajších priestoroch na nádvorí.

8. Svoj príspevok do zvončeka, čiže na chod farnosti, môžete naďalej vhadzovať do drevených stĺpových pokladničiek, ktoré sú vnútri v kostole pri východoch. Počas sv.omše sa zvonček nevyberá.

9. Možnosť pristúpiť ku svätej spovedi máte denne pol hodinu pred sv. omšami (okrem nedele). Spovedá sa vonku v areáli kostola:v kaplnke sv.Jozefa (oproti sakristii) , alebo tiež v záhrade v blízkosti Lurdskej jaskynky.

10. Májová pobožnosť pri Lurdskej jaskynke v záhrade býva takto: počas týždňa hneď po rannej a večernej sv. omši a v nedeľu po sv. omšiach o 7.00 hod. a 9.00 hod.

11. Počas posledných týždňov v našom farskom chráme prebiehala výmena niektorých častí dlažby, kde boli betónové terazzo dlaždice a boli nahradené prírodným kameňom, kvalitnou vápencovou opukou z Bavorska. Vyslovujeme úprimné poďakovanie majiteľom firmy Europur za sponzorské financovanie všetkého materiálu i vykonaných prác.

12. Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č.2. Na budúcipiatok po rannej omši upratuje skupina č.3.

13. Kancelárske hodiny súnaďalej zrušené. Prosíme veriacich, aby vybavovali len tie najnutnejšie úradné záležitosti a využili hlavne e-mailovú komunikáciu a telefónne linky.

14. Ohlášky: Oznamujeme, že dňa 6.6.2020 chcú uzavrieť kánonické manželstvo snúbenci Daniel Maschtovský, pochádzajúci z farnosti Bolešov a Eva Masná, pochádzajúca z farnosti Nové Mesto nad Váhom
 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

         032 7712 603   dekan

         032 7712 604   kaplán

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

      

   

 

RM banner

 

Alexej plagat bannner

  

OZP obnova hradieb banner