Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00 https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

2. Dnes bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

3. Pozývame Vás dnes na benefičnú akciu Pôstna polievka. To, čo by sme zaplatili za nedeľný obed, môžeme darovať. Výťažok bude slúžiť ako príspevok na vybudovanie príbytkov pre núdzne rodiny. Po sv. omšiach 9.00 a 11.00 vás čakáme na farskom dvore s chutnou polievkou.

4. Dnes v nedeľu po večernej svätej omši o 19:30 hod. vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

5. V týždni spovedáme ½ hodiny pred omšami a vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie. Keďže v tomto týždni spovedáme vo farnostiach dekanátu, bude tu u nás k dispozícii len jeden kňaz. Sústreďme preto pozornosť na sobotnú sv. spoveď.

6. Spoločná svätá spoveď pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti na budúcu sobotu1. apríla, v časoch 9.30 – 12.00 a 13.30 – 16.00. Spovedáme v kostole, v kaplnke i v pastoračnom centre všetci kňazi dekanátu. Spovedanie v NM dekanáte: na výveske. 

7. V stredu bude detská katechéza pre prvoprijímajúcich o 16.00 v pastoračnom centre. Po katechéze o 17:00 hod. bude v kostole sv. omša.

8. V stredu o 18.00 bude v pastoračnom centre pravidelné stretnutie farského spoločenstva. Teraz je na programe: Lectio divina.

9. V piatok po večernej omši bude v past. centre stretnutie birmovancov.

10. Upratovanie kostola má v tomto týždni v piatok večer skupina č.1.

11. V pôstnom období býva pobožnosť krížovej cesty, v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00.

12. Zápis detí do 1. ročníka Spojenej školy sv. Jozefa pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. -  5. apríla 2023  od 14:00-17:00 hod. v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom. Bližšie informácie na web stránke školy:www.zs.ssjozefnm. sk

13. V kaplnke Spojenej školy sv. Jozefa sa v dňoch od 12. 04. 2023 (streda) do 16.04.2023 (nedeľa) bude čítať NONSTOP Sv. Písmo. Môžete sa nechať premeniť Božím Slovom a zapísať sa na čítanie Svätého Písma do pripravených hárkov pri bočnom vchode. Viac informácií na plagáte.

14. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023 na stránke fakulty:www.frcth.uniba.sk Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára na stránke: www.kscm.sk

15. Máte možnosť prispieť 2% z dane na naše Občianske združenia OZ Premena a OZ ActivClub. Tlačivá vyhlásenia nájdete na stolíku pri bočnom vchode i na našej webovej stránke.

16. Pozývame Vás putovať do Medžugoria. Vybrať si môžete púť do Medžugoria alebo púť do Medžugoria spojenú s dovolenkou pri mori. Najbližšie môžete zažiť Veľkonočné sviatky v Medžugorí od 5.4. do 11.4.2023. Ďalšie termíny nájdete v plagáte na výveske. Púte duchovne sprevádzajú kňazi. Termín 28.8. - 7.9.2023 duchovne sprevádza kňaz z našej farnosti o. Pavol Reisel, s ktorým strávime 5 dní v Medžugorí a 5 dní na dovolenke pri mori v chorvátskom Drveniku. Púte organizuje cestovná kancelária NOE travel. Prihlasovať sa môžete na 0902 057 999 info@pute.sk

17. Od apríla 2023 môžete na námestí a pred rímskokatolíckym kostolom stretnúť predajcov pouličného časopisu CESTA.  Kúpou časopisu podporíte ľudí bez domova, ktorým sa z rôznych dôvodov nedarí nájsť si prácu. Info na výveske a webe.

 
SpovedanieVNoc

 

 FS2023 03d banner

       

SpovedanieVNoc banner

  

 

ExtremnaKrizovaCesta banner

zapis1rocnikSJ banner

  

NonStop banner

 

zbor banner