Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

 

1. Od pondelka 30.marca budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiace apríl a máj. Svoje úmysly môžete nahlásiť na Farský úrad telefonicky od pondelka do piatku, v čase 16:00-17:00 h., na telefónne čísla: 032 7712 373 alebo 0910 842 628.

2. Vatikán - Kongregácia pre posvätný kult a sviatosti - zverejnil všeobecné inštrukcie a návrhy k mimoriadnej situácii pri epidémii koronavírusu vzhľadom na sviatky Veľkej noci 2020. Môžete si ich prečítať na našej webovej stránke. Jednotliví diecézni biskupi podľa vlastného uváženia vypracujú a zverejnia konkrétne pokyny pre svoje diecézy.

3. Konferencia biskupov Slovenska dňa 28.marca 2020 vydala vyhlásenie, že zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania.

4. Milí bratia a sestry, pozývame vás zapojiť sa na Kvetnú nedeľu 2020 do modlitbovej reťaze s úmyslom: 
"Za Božiu pomoc, ochranu a zastavenie epidémie koronavírusu."
Pripájam rozpis prihlásených.
     Blažej Čaputa, dekan - farár v Novom Meste nad Váhom  

Inštrukcie

 

Farského úradu v Novom Meste nad Váhom k súčasnej situácii

 

( platí od 22.marca 2020 do odvolania  )

 

Sväté omše

Neslávia sa verejné sväté omše. Všetky úmysly svätých omší, tak ako boli nahlásené, kňazi priebežne odslúžia pri súkromných omšiach bez prítomnosti veriaceho ľudu.

Biskupi na tento čas dišpenzujú veriacich od účasti na nedeľnej svätej omši.

Nahlasovanie úmyslov sv. omší na t. čísla 032 7712 373 alebo 0910 842 628, od pondelka do piatku v čase 16:00-17:00.

Sviatosť zmierenia

        Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia v našom kostole bude takto:

         Pondelok – Sobota     od 17.00 – do 18.00 hod.(počas adorácie )

         Nedeľa                           nespovedá sa

Adorácia

        Vystavená Sviatosť Oltárna k možnosti tichej modlitby a adorácie bude v našom          kostole takto:

         Pondelok – Sobota     od 17.00 – do 18.00 hod.(počas spovedania )

         Nedeľa                         od 15.00 – do 18.00 hod.

Kancelária

        Kancelárske hodiny sú zrušené. Prosíme veriacich, aby vybavovali len tie najnutnejšie úradné záležitosti a využili hlavne komunikáciu e-mailom a telefónne linky.  

       032 7712 373   kancelária farského úradu

         032 7712 603   dekan

         032 7712 604   kaplán

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t.č. 0910 842 628

Pohreby, krsty a sviatosť pomazania chorých

        Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez svätej omše a ak je to možné, aj bez väčšieho počtu účastníkov.

         Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade.

         Sviatosť pomazania chorých budú kňazi vysluhovať kedykoľvek na požiadanie.

Pastoračné centrum

     Oznamujeme všetkým, že do termínu zrušenia svätých omší sa rušia všetky   pravidelne konané stretnutia, ak to nevyžaduje naliehavá nutnosť.

 

Ostatné oznamy 14KT:

* Informácie pre verejnosť - liturgické slávenie Veľkej noci v Trnavskej arcidiecéze

* duchovné slovko pána Dekana

* usmernenia k príprave a sláveniu Veľkonočných sviatkov v Trnavskej diecéze

* dekrét Vatikánu ku Veľkej Noci 2020

* rozhodnutie KBS

* požehnanie sv. otca Urbi at Orbi

* požehnanie Novému Mestu a Slovensku

* modlitba k Trnavskej Panne Márii

 

Ostatné oznamy 13KT:

* Slávenie verejných bohoslužie zrušené do konca Marca

* Ako so spoveďou počas tohto obdobia

* Zmena podávania svätého prijímania

* Získanie plnomocných odpustkov v urgentných prípadoch

* Povzbudenie biskupa J. Haľka

* Povzbudenie biskupa M. Forgáča

* Povzbudenie biskupa V. Judáka

 

Ostatné oznamy 12KT:

* Výzva biskupov ku pôstu

* Inštrukcie trnavského arcibiskupa

Výzva tranavského arcibiskupa

* Stanovisko hlavného hygienika

 

      

   

modlitbova retaz banner

 

RM banner

 

Alexej plagat bannner

  

OZP obnova hradieb banner