Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Tento rok sa slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie prekladá na pondelok 9.12.2019. Sv. omše budú 7:00, 8:30 za účasti žiakov cirkevnej školy a večer 18:30. Sv. omša o 17:00 nebude.

2. Vo štvrtok od 17:30 do sv. omše býva pravidelne vystavená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii, počas nej sa spovedá.

3. V sobotu ráno bude ranná rorátna sv. omša už o 6:00.

4. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.2 a nasledujúci týždeň upratuje v sobotu po rannej sv.omši skupina č.4.

5. V sakristii môžete nahlasovať chorých, ktorí sa chcú pred Vianocami vyspovedať doma.

6. Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v sobotu 21.12. Podrobný rozpis spovedania v našom dekanáte máte na výveske.

7. Dňa 13.12.2019 od 8:00 -16:00 bude deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom: srdečne pozývame najmä žiakov 8. a 9. ročníka a taktiež ich rodičov. Budete môcť vidieť nielen priestory školy, ale aj otvorené hodiny. Ponúkame možnosť konzultácie s vedením školy.Súčasťou dňa otvorených dverí sú aj vianočné trhy.

8. Budúca nedeľa je tretia v mesiaci, farská knižnica bude otvorená od 10:00 h do 10:50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11:00 h.

9. Stretnutie priateľov misií bude v utorok 10.12.2019 o 19:15 v pastoračnom centre.

10. Mestské kultúrne stredisko organizuje akciu Adventné potulky mestom. Ide o otvorenie nádvorí pre verejnosť v nedeľu 8.12.2019 od 15:00 do 18:00 hod. Otvorené bude aj farské nádvorie, kde bude koncert speváckeho zboru sv. Cecílie a malé občerstvenie.

      

  

MZU 2019 12 banner

 

 

OZP obnova hradieb banner