Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes o 15:00 h. sa v našom chráme uskutoční koncert speváckych zborov  Spievaj Pánovi. Vystúpia spevácke zbory: Cantabille, zbor sv. Cecílie z NMnV, Srňan z Horného Srnia a Beckovský spevácky zbor. Všetko dobrovoľné vstupné z  koncertu bude venované na liek pre liečenie dieťaťa Alexeja Fabiána.

2. Na Popolcovú stredu omše sú o 7:00, 17:00 a 18:30.

3. Na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (myslí sa od 18 rokov až do začatia šesťdesiateho roka života). Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (možno prijať trocha pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Celú pôstnu dobu treba považovať za dobu pokánia, preto sa máme zdržiavať hlučných zábav.

4. Krížová cesta počas pôstneho obdobia bude bývať: v piatok po rannej sv. omši, v piatok o 17:50 h. a v nedeľu o 15:00 h.

5. V tomto týždni prosíme o vedenie krížovej cesty tieto spoločenstvá:
   1/ v piatok po rannej sv. omši - Ružencové bratstvo;
   2/ v piatok o 17:50 h. – Spoločenstvo modlitieb matiek;
   3/ v nedeľu o 15:00 h. - Mariánske kňazské hnutie.
   /* Pred začiatkom modlitby sa treba dohodnúť na podrobnostiach s organistami. /

6. Vo štvrtok o 17:30 bude pravidelná adorácia. Počas nej spovedáme.

7. Oznamujeme rodinám birmovancov, že Arcibiskupský úrad v Trnave určil termín birmovky v Novom  Meste nad Váhom na sobotu 18.apríla 2020 o 11:00 h.

8. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.5 a nasledujúci týždeň upratuje v piatok po rannej sv.omši skupina č.6.

9. V  tomto roku Božieho slova bude prebiehať už 5. ročník Nonstop čítania Božieho slova v kaplnke Spojenej školy sv. Jozefa od 15. do 19.marca 2020. Pri vchode do kostola sú umiestnené hárky na službu lektorov. Prosíme, aby ste zapísali. Každý lektor číta Božie slovo 20 min. a potom ho vystrieda ďalší lektor. Hárky budú k dispozícii od dnes do nedele 8.marca.

10. Ak sledujete TV LUX cez anténu, od leta ju bude potrebné preladiť, potrebné informácie nájdete na výveske.

11. Informujeme vás o možnosti zúčastniť sa na seminári s témou Kontemplácia v Melčiciach-Lieskovom v dňoch 12-15.marca 2020. Prihlasovanie i podrobné info na stránke: http://kontemplativniseminare.cz/

12. Pri bočnom vchode sú tlačivá na 2% z pre OZ Aktivclub a  OZ Premena, ktoré sa venujú aktivitám u nás vo farnosti, ale aj  šírením kresťanských hodnôt v našom meste i hmotnej podpore pri obnove chrámu a prepozitúry. Podporme, prosím, tieto občianske združenia.

      

  

OMR 2020 banner

 

Alexej plagat bannner

  

OZP obnova hradieb banner