Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov omší na mesiace január a február.

2. Pozývame vás na pravidelnú adoráciu vo štvrtok jednu hodinu pred večernou sv.omšou. Už o 17:30 h. bude vyložená monštrancia so Sviatosťou Oltárnou až do svätej omše a potom približne o 18:20 h. bude eucharistické požehnanie. Počas adorácie bude jeden z kňazov spovedať.

3. Srdečne Vás pozývame na spoločný koncert speváckych zborov pôsobiacich v našej farnosti. Koncert sa uskutoční dnes o 16:00 h. v našom farskom kostole. Vystúpia tieto zbory: školský zbor, detský zbor, mládežnícky zbor, zbor sv. Cecílie a gregoriánska schóla. Po koncerte bude pripravené občerstvenie v Pastoračnom centre.

4. Dnes máme zbierku na katolícke školstvo. Za všetky milodary nech vás Pán Boh odmení.

5. V stredu o 17:00 h. bude sv.omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti s rodičmi. Prosíme o vašu účasť.

6. Ekumenické modlitbové stretnutie bude v našom kostole v túto stredu 24.januára o 18:00 h. Srdečne vás pozývame zapojiť sa do tohto modlitbového podujatia. Po ňom bude v historickej jedálni fary malé agapé - pohostenie pre prítomných.

7. Dňa 24.1. 2018 sa dožíva náš rodák vdp. dekan Michal Pokopec významného jubilea 70 rokov života a 47 rokov kňazstva. Slávnostná sv.omša bude v jeho farnosti Šenkvice v sobotu dňa 27.1. 2018 o 10:00 h. Jeho rodina zároveň prosí o naše modlitby.

8. V piatok o 17:00 h. bude v Pastoračnom centre katechéza birmovancov. Prineste si so sebou aj obidve birmovanecké kartičky.

9. V sobotu 3. februára bude v našej farnosti kresťanský ples. Vstupenky sa dajú kúpiť i dnes v sakristii. Aj po koncerte zborov bude dnes možnosť zakúpiť si lístky na ples.

10. 2.-4.2. 2018 bude prebiehať príprava snúbencov na manželstvo, tzv. Ohne stretnutia snúbencov. Viac informácií na plagáte na výveske.

11. Dňa 18.1. 2018 sa otvára prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove, ktoré sa koná 26.-29.6. 2018. Svetové dni mládeže sa budú konať potom v Paname v januári 2019. Viac informácií o tom nájdete na plagáte na výveske, ako aj na webovej stránke narodnestretnutiemladeže.sk.

12. Spoločenstvo Nové mesto vás srdečne pozýva na modlitby chvál, ktoré sa uskutočnia v piatok 26. 1. o 19:30 h. v Pastoračnom centre vedľa kostola. Bližšie info na výveske.