Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v nedeľu je farská knižnica otvorená 10:00 – 10:50 h.

2. Počas týždňa misií sú zmenené časy svätých omší. Ranné omšu sú o 8:00 a večerné o 18:00 h. Prosíme, registrujte to. Ďakujeme.

3. V pondelok aj v stredu o 16:15 budú detské sv. omše, pozývame všetky deti i s rodičmi a v stredu žiadame o účasť zvlášť všetky prvoprijímajúce deti.

4. V piatok o 18:00 bude sv. omša s obnovením manželských sľubov.

5. V piatok o 19:00 pozývame mládež na koncert chvál. Toto piatkové stretnutie je aj súčasťou birmovnej prípravy, preto žiadame o účasť aj všetkých birmovancov.

6. Aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať biblický projekt Nonstop čítania Svätého písma. Pozývame Vás aktívne sa zapojiť v dňoch od 15.3. do 19.3. v kaplnke Spojenej školy sv. Jozefa. Vytvorme tak ako v minulom roku živú reťaz neprerušeného čítania Božieho slova. Každý lektor číta v určenom čase 20 minút. Záujemcovia sa môžu zapísať už od dnes do zoznamov v našom kostole na konkrétnu hodinu čítania. Hárky sú pri bočnom vchode kostola. Všetky informácie sú vypísané vo výveske.

7. Informácie o púti do Fatimy sú na výveske.

8. Občianske združenie AKTIV KLUB ďakuje všetkým darcom 2 % daní, ktoré ste v roku 2016 poukázali na účet združenia v celkovej výške 1.437 €. Uvedené finančné prostriedky spolu s finančnými prostriedkami získanými v roku 2015, boli v mesiaci november 2016 odoslané na účet nasej farnosti Nové Mesto nad Váhom v celkovej výške: 3.730 €. Uvedené financie boli použité na krytie časti nákladov na opravu fasády nášho kostola. Aj teraz si Vás dovoľujeme požiadať o využitie vašich 2 % daní pre občianske združenie, čím môžete podporiť investície súvisiace s opravou nášho kostola. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ nájdete pri bočnom vchode a na našej webovej stránke.