Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v Nedeľu Božieho milosrdenstva o 15.00 vás pozývame na duchovnú obnovu v našom farskom kostole na tému: Skutky duchovného milosrdenstva. Bude ju viesť františkánsky kňaz br. Filip Čierny OFM. Program: korunka k Božiemu milosrdenstvu, prednáška a adorácia s požehnaním.

2. Kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva, splní podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána, Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

3. Na veľkonočnú kvetovú výzdobu Božieho hrobu a nášho chrámu sa vyzbierala suma 505 €. Náklady na zakúpenie kvetov a aranžovanie činili 290 €. Zvyšok sumy sa využije na ďalšiu výzdobu nášho kostola v nasledujúcom období. Ďakujeme za vašu štedrosť a milodary.

4. Pri zbierke na Boží Hrob v Jeruzaleme sa vyzbierala suma 1131 €. Táto zbierka sa zasiela na údržbu Chrámu Božieho Hrobu v Jeruzaleme a na podporu kresťanskej komunity vo Svätej Zemi. Pán Boh vás odmeň za vaše milodary.

5. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Žiadame všetky deti s rodičmi o účasť.

6. Krsty prvoprijímajúcich detí:
• Teraz vo štvrtok o 17.00 bude na fare stretnutie a katechéza rodičov s ich prvoprijímajúcimi detmi, ktoré sa pripravujú na krst.
• Potom v piatok 28. apríla o 17.00 bude v Kaplnke sv. Jozefa krst týchto detí. Prosíme tých rodičov, ktorí ešte neboli osobne zahlásiť krst, aby prišli dnes nahlásiť meno a údaje o dieťati.

7. Otec arcibiskup Ján Orosch žiada, aby sme sa denne vo farnostiach arcidiecézy spoločne modlievali modlitbu za blahorečenie Božieho služobníka biskupa Michala Buzalku. Túto modlitbu máte v laviciach na obrázku. Neberte ju, prosím, domov. Budeme sa ju modlievať vždy pred svätou omšou. Prosíme tých, ktorí vedú modlitbu pred svätou omšou, aby ju zaradili k modlitbám, ktoré sa pravidelne modlievame. Tiež v modlitbách veriacich vo sv.omši bude lektor jednu prosbu prednášať na tento úmysel.

8. Naďalej zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace máj a jún počas kancelárskych hodín.

9. Dnes v nedeľu bude o 10.00 bude v kostole sv.omša v nemčine pre pútnikov z Rakúska.