Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dospelí, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti krstu, birmovania alebo na sv. prijímanie, môžu sa prihlásiť na fare. Začíname kurz prípravy dospelých.

2. V tomto týždni budú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden. Obsahom týchto dní bude poďakovanie za úrodu. U nás to bude pri sv. omši v piatok. Prosíme vás, aby ste do štvrtku priniesli do kostola (prípadne na faru ) niečo z darov zeme a práce ľudských rúk (ovocie, zeleninu, kvety či bylinky).

3. Stretnutie duchovnej rodiny pátra Gabriela bude v pondelok 18.9. o 17:00 v kláštore sestier de ND.

4. Spoločenstvo Nové mesto vás srdečne pozýva na modlitby chvál, ktoré sa uskutočnia v piatok 22. 9. 2017 o 19:30 v pastoračnom centre vedľa kostola. Bližšie info na výveske.

5. Milí veriaci, srdečne vás pozývame na Hudobnú akadémiu pri príležitosti 80. výročia prvého vydania Jednotného katolíckeho spevníka, ktorá sa uskutoční v našom kostole budúcu nedeľu o 16.00 h. Na organe sa umelecky predstaví organista František Beer z Košíc spolu s naším speváckym zborom Chorus catholici. Plagát o podujatí si môžete pozrieť aj na výveske.

6. Farská knižnica v tomto mesiaci pre neprítomnosť knihovníkov bude otvorená až v štvrtú nedeľu 24. septembra 2017, od 10,00 h do 10,50 h a ak bude záujem aj po svätej omši o 11,00 hodine.

7. Saleziáni Don Bosca a Bratislavská arcidiecéza nás pozývajú na blahorečenie Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Svätá omša blahorečenia bude v sobotu 30.9. o 10:30 pri kostole Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke, za účasti kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Info o sprievodnom programe je na výveske i webe.

8. Keďže ste sa neprihlásili do autobusu na blahorečenie Titusa Zemana, autobus neobjednávame. Ale povzbudzujeme vás ísť individuálne alebo ako rodiny, autom či spojmi, na toto unikátne podujatie blahorečenia apoštola duchovných povolaní. Pri východe z kostola vám miništranti rozdajú obrázky a informačné brožúrky o živote tohto budúceho blahoslaveného.

9. Od konca septembra 2017 začne príprava na birmovku v našej farnosti. Prihlásiť sa môžu stredoškoláci, záujemci sa osobne prihlasujú na fare. Definitívny termín prihlasovania je posunutý do tohto piatku 22. septembra. Prvé stretnutie birmovancov a katechéza bude tu v kostole pri sv.omši v piatok 30.septembra.

10. Rádio 7 vás pozýva na koncert skupiny Tretí deň, ktorý sa uskutoční v sobotu 23.9. o 18:00 v Spoločenskom dome pri MsKS v N.Meste n.V. Vstup je voľný.

11. V stredu bude stretnutie miništrantov na fare.