Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Trnavská novéna začína dnes, v nedeľu 12.novembra. Téma novény: Upriamiť pohľad na Svätú rodinu. Z našej farnosti pôjdeme autobusom na novénu vo štvrtok 16.11., odchod o 16:00 spod kostola. Prihlasovať sa môžete v sakristii. Kazateľom bude Mons. Milan Chautur, košický eparcha. Káže na tému: Ako rásť v manželskej láske. Pozývame najmä manželské páry, starších i mladých. Plagát je na výveske i webovej stránke.

2. V pondelok o 17:00 bude v kláštore sestier de ND stretnutie Duchovnej rodiny pátra Gabriela. Téma: Práca s deťmi a mládežou.

3. V piatok o 17:00 bude v Pastoračnom centre na fare katechéza birmovancov.

4. Vyšla nová kniha o fatimskom posolstve s názvom Triumf srdca. Na stolíkoch pri východoch máte k tomu informačný materiál s možnosťou individuálneho objednania si tejto zaujímavej knihy. Ukážka knihy (1 exemplár) sa nachádza pri bočnom východe.

5. Dekan Blažej Čaputa oznamuje, že od zajtra bude tri týždne na liečení. Keďže farský úrad bude fungovať v núdzovom režime a budú nás musieť zastupovať aj kňazi z okolia, kancelárske hodiny budú v novembri upravené takto: utorok a streda 10:00-12:00 a vo štvrtok a piatok 15:00-16:00. Prosíme o trpezlivosť a pochopenie za obmedzenia kňazských služieb v tomto období.

6. V našej farnosti spúšťame iniciatívu Modlitby otcov. Ako už názov hovorí, ide o stretnutie otcov pri modlitbe sv. ruženca, s uvažovaním nad Evanjeliom a spoločným zdieľaním. Začíname v stredu 15.11. o 20:00 v Pastoračnom centre. Srdečne pozývame všetkých otcov farnosti.

7. Od 13.do 18.11. prebieha evanjelizačné turné Godzone tour, určené zvlášť pre mladých. Podrobnejšie info je na výveske.