Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Na budúci týždeň sú jesenné kántrové dni – v stredu, piatok a sobotu. Je to čas mierneho pôstu a intenzívnejšej modlitby. Záväzný je jeden deň, u nás to budeme liturgicky sláviť v stredu. Obsahom dní je poďakovanie za úrodu.

2. V stredu budeme mať farskú iniciatívu Deň pôstu farnosti, spojenú aj s hodinovou adoráciou. Chceme odpovedať na Pro life výzvy dnešnej doby a modliť sa aj za Národný pochod za život. Pozývame vás, veriacich našej farnosti, zapojiť sa do tejto duchovnej aktivity v stredu intenzívnou osobnou modlitbou a pôstom podľa vlastného uváženia  (v tento určený deň zriekaním sa napr. niektorého jedla, alkoholu, kávy, sladkostí alebo pôstom od digitálnych médií a TV ). Po večernej omši, ktorá je o 17:00, bude nasledovať moderovaná hodinová adorácia za požehnanie rodín (17:45-18:45 ). Vstúpme spoločne a vážne do tohto duchovného zápasu za kultúru života.

3. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.6 a nasledujúci týždeň upratuje v sobotu po rannej sv.omši skupina č.7.

4. Pokračuje zapisovanie na birmovku, bude prebiehať na fare počas kancelárskych hodín. Prihlásiť sa môžu stredoškoláci.

5. Prihlasovanie na 1.sväté prijímanie bude prebiehať prostredníctvom katechétov,  ktorí rozdajú deťom v škole prihlášky. Každý druhý týždeň v stredu o 17:00 bude v kostole bývať sv.omša s katechézou pre prvoprijímajúcich. Začneme v stredu 25.septembra.

6. Pozývame vás na charitatívnu burzu detských vecí v dňoch 20.9.-21.9. v našom pastoračnom centre. Podrobnejšia informácia je na výveske.

7. Pozývame miništrantov na prvé Stretnutie miništrantov Trnavskej arcidiecézy, ktoré sa bude konať na budúcu sobotu sobotu 21.septembra  v Trnave. S miništrantmi pôjde pán kaplán Štefan i bohoslovec Dávid, ktorý je u nás na ročnej pastoračnej praxi. Prosíme rodičov o spoluprácu i pomoc, prípadne o ich účasť v Trnave. Môže to byť krásne podujatie pre chlapcov. Informácia s podrobnými údajmi  je na plagáte na výveske i webovej stránke. Prihlášky sú v sakristii.

8. V nedeľu 22.9. vás pozývame na Národný pochod za život. Ideme autobusom do Bratislavy, na Námestie slobody, kde bude prebiehať duchovný program a aj samotný pochod za život. Odchod nášho autobusuje o12:00 h. z parkoviska pod kostolom (pri mestskej tržnici). Predpokladané ukončenie pochodu je o 16.30 hod. Záujemcovia sa ešte dnes (do večera) môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare, aj telefonicky. Autobus bude grátis. Aktuálne informácie nájdete na www.pochodzazivot.sk .

9. Ďakujeme ešte raz všetkým Vám, bratia a sestry, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave Novomestskej púte. Nech vám to Pán Boh bohato odmení.

      

  

stretnutie misistrantov banner

  

OZP obnova hradieb banner