Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Farská knižnica bude dnes otvorená od 10.00 h do 10.50 h., ak bude záujem aj po sv. omši o 11.00 h. Pred farou bude prezentácia kníh na požičanie: Biblie; katechizmy; vieroučné.

2. Dnes v nedeľu bude júnová zbierka na reštaurátorské práce. Pán Boh vás odmeň za vaše milodary.

3. Dnes v nedeľu 16.6. o 15.00 hodine všetkých pozývame na koncert Detského zboru pri novomestskej prepozitúre, ktorý bude v našom farskom kostole. Všetkých vás srdečne pozývame duchovne pookriať pri speve a hudbe našich detí a mladých.

4. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace jún, júl a august. Zapisujeme v čase kancelárskych hodín i po sv. omšiach.

5. V tomto týždni spovedáme: ráno a večer - ½ hodiny pred sv. omšami, vo štvrtok už od 17.00 počas tichej adorácie.

6. V piatok 18.30 bude sv. omša s katechézou pre birmovancov, ktorá bude posledná do prázdnin.

7. V piatok 21.6. vás pozývame na júnové modlitby chvál večer o 19.30. Aj sv. omša o 18.30 bude hudobne sprevádzaná spoločenstvom Nové Mesto.

8. V piatok večer bude upratovať kostol skupina č. 1.

9. Na budúcu sobotu 22.6. sa bude na farskom dvore tradičné popoludnie pre rodiny s deťmi. Pripravilo ho OZ Premena. Budú pripravené atrakcie pre deti a malé občerstvenie pre všetkých. Kto by bol ochotný priniesť niečo sladké alebo slané na zajedenie, ohláste sa prosím do stredy 19.6. u Dr. Mateja Bielika. Vopred ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

  

 

KoncertDetskehoZboru banner 

 

ChvalyNM20240621 banner 

 

DenRodiny banner

   

PutDoRimaJun banner

 

Minfa banner 

 

NardonyPochodZaZivotKE banner

   

DuchSluzbaVNemocnici banner 

  

PZ TN 

 

zbor banner