Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Začalo sa pôstne obdobie, čas pokánia a kajúcnosti v celej Cirkvi. Inšpirujme sa ku krokom pokánia aj Pôstnym posolstvom pápeža Františka i výzvou Konferencie biskupov Slovenska na pôstne obdobie.

2. Slávenie bohoslužieb je naďalej bez účasti verejnosti. Kňazi našej farnosti postupne slúžia všetky úmysly sv.omši, ktoré sú zapísané.

3. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov svätých omší na mesiac marec 2021. Svoje úmysly môžete prísť nahlásiť osobne v čase kancelárskych hodín alebo nás kontaktovať telefonicky či mailom.

4. Predsieň farského kostola je denne otvorená k individuálnej modlitbe.

5. Farská kancelária v tomto týždni nebude otvorená, v prípade potreby nás kontaktujte telefonicky.

6. Dávame do pozornosti aj vyhlásenie KBS k antikampaniam proti Cirkvi pri sčítaní ľudu a list KBS premiérovi a vláde SR.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628

      

      

OZP obnova hradieb banner