Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Stretnutie duchovnej rodiny pátra Gabriela bude v pondelok 10.12. 2018 o 17:00 v kláštore ND v NMnV. 

2. Stretnutie priateľov misii bude v utorok  11.12.2018 o 19:15 v pastoračnom centre.

3. Hodinová adorácia pred sv. omšoubude vo štvrtok, počas nej sa spovedá.

4. Katechéza birmovancov bude v piatok o 17:00 v PC.

5. V sobotu je rorátna sv. omša o 6:00.

6. Sr. Charis, ktorú poznáte ako našu rodáčku Elenu Mištinovú vás prosí o podporu ich kláštora, v ktorom sú v podnájme. Majitelia, na nich tlačia aby túto nehnuteľnosť odkúpili. Keďže cena ďaleko prevyšuje ich možnosti, prosia o podporu. Preto sa túto nedeľu budú predávať medovníky. Výťažok z predaja bude poskytnutý sestrám jej komunity. Bližšie informácie na výveske.

7. Nasledujúci týždeň v sobotu 15. decembra po raňajšej svätej omši upratuje skupina č.7.

8. V našej farnosti  sa uskutoční koledovanie detí  tzv. DOBRÁ NOVINA. Koledovanie bude prebiehať 27. a 28. decembra v popoludňajších hodinách.
Tí, ktorí chcú prijať koledníkov s DOBROU NOVINOU sa môžu zapísať v 2. a 3. adventnú nedeľu po všetkých svätých omšiach pred kostolom. Svojím dobrovoľným príspevkom pri návšteve detí tak môžete podporiť projekty DOBREJ NOVINY pre tých najbiednejších bratov a sestry v Afrike.

9. Rodičovská rada Spojenej školy sv. Jozefa pozýva na Kresťanský ples 2019. Lístky na ples už sú v predaji. Všetky informácie nájdete na plagáte vo výveske.

 

   

lumen banner

 

MZU dedicia banner
 
 
MZU obzor banner