Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédia. Za váš milodar nech vás Pán štedro odmení.

2. V prvopiatkovom týždni budeme spovedať pondelok až piatok ½ hodiny pred rannou sv. omšou a poobede od 16.00 h. V sobotu ½ hodinu pred sv. omšami.

3. V tomto týždni budeme navštevovať chorých v domácnostiach. Telefonicky každému upresníme, kedy prídeme.

4. V sobotu vás pozývame na pobožnosť Fatimskej soboty. Po sv. omši o 7.00 bude meditatívna modlitba svätého ruženca za účasti Ružencového bratstva. Pozývame i rodiny s deťmi v našej farnosti zapojiť sa v tomto Fatimskom mariánskom roku.

5. V tomto týždni budú letné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah: prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. U nás to bude pri svätej omši v stredu.

6. Veriaci, ktorý sa zúčastní počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

7. Aj tento rok sa deti našej farnosti zapájajú do celoslovenskej akcie Vypni telku, zapni seba. Pozývame všetky deti, ktoré chcú využiť svoj čas inak, ako pri televízore a počítači, aby prišli v pondelok 29. mája o 16.00 na faru. Pre deti je pripravený celý týždeň plný hier, zážitkov a priateľstva. Teší sa na Vás realizačný tím.

8. Srdečne vás pozývame na gospelový festival Lumen, ktorý sa uskutoční 2. - 3. júna v Trnave. Tento rok je to už 25. jubilejný ročník festivalu a mladým ponúka výbornú hudbu, prednášky a diskusie, ktoré im pomôžu dotknúť sa Krista a priateľov. Viac informácii nájdete na www.fln.sk