Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv.omší na mesiace február a marec. Zapisuje sa: počas kancelárskych hodín alebo po sv.omšiach.

2. Dnes je tretia nedeľa v mesiaci Farská knižnica je otvorená od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11,00 h.

3. V pondelok 18.1. bude v kláštore sestier de ND stretnutie Duchovnej rodiny pátra Gabriela o 17:00 h.

4. V stredu o 17:00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti s ich rodičmi. Prosíme o vašu účasť.

5. Hodinová adorácia bude pred sv. omšou bude vo štvrtok o 17:30. Počas nej spovedáme. V piatok spovedáme od 18:00 a aj počas večernej sv. omše.

6. V piatok o 17:00 teraz nebude katechéza birmovancov v Pastoračnom centre, presúva sa o týždeň, kvôli podujatiu po sv.omši.

7. V piatok po večernej sv. omši bude adorácia s piesňami chvál, na ktorú pozývame zvlášť birmovancov i mládež našej farnosti.

8. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.8 a v nasledujúcom týždni v sobotu po rannej sv. omši upratuje skupina č. 1.

9. V nedeľu 24.2. bude v našom farskom kostole akcia Zastavme zlo z Istanbulu. Najprv budeblok prednášok od 15:30 v našom kostole. Prednášatelia: otec Marián Kuffa, farár zo Žakoviec, Jozef Maretta, exorcista Prešovskej archieparchie a Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej Charity. Potom 18:30 bude mať sv.omšu otec Marián Kuffa. Po omši bude modlitbový sviečkový ružencový pochod k mariánskemu stĺpu na námestí. Srdečne vás pozývame. Info na výveske i na farskej webovej stránke.

  

 

 

ples

 

    

NMnV ZastavmeZlo banner

 

OMR banner

 

CNE dedicia banner

 

 
MZU obzor banner