Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes je tretia nedeľa v mesiaci, farská knižnica je otvorená od 10:00 - 10:50 h.

2. Sviatok sv. Jozefa sa z liturgických dôvodov prekladá na pondelok 20.marca. Sv. omše budú o 7:00 a 18:30 h.

3. Pozývame Vás na pobožnosť ku cti sv. Jozefa, ktorá sa bude konať dnes, v nedeľu 19.marca o 17:00 v kaplnke Školských sestier de Notre Dame pri príležitosti ukončenia projektu Nonstop čítania Božieho Slova. Zároveň vyjadrujeme vďačnosť organizačnému tímu, všetkým lektorom, a ľudom, ktorí zabezpečovali službu na vrátnici.

4. V tomto týždni prosíme o službu vedenia krížovej cesty tieto spoločenstvá:
1/ dnes o 15:00 - Zbor sv. Cecílie;
2/ v piatok po rannej sv. omši - Ružencové bratstvo; v piatok o 17:50 – Spoločenstvo Nové mesto;
3/ v nedeľu o 15:00 - Ženy našej farnosti.

5. Stretnutie priateľov misií bude teraz v utorok o 19:15 v Pastoračnom centre.

6. V stredu o 17:00 bude sv.omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

7. V piatok o 18:30 bude sv.omša s katechézou pre birmovancov.

8. Zapisujeme záujemcov o spoveď chorých pred Veľkou nocou, zahlásiť ich môžete v sakristii. Termín spovedania ohlásime presnejšie telefonicky.

9. Na výveske máte rozpis veľkonočného spovedania v našom dekanáte.

10. Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jozefa oznamuje, že dňa 22.marca sa uskutoční deň otvorených dverí na Základnej škole sv. Jozefa. Pozývame hlavne rodičov a žiakov, ktorí plánujú zapísať dieťa na cirkevnú školu. V tento deň si budú môcť pozrieť priestory školy a získať informácie o výchovno-vzdelávacom procese.

 

V čase 02.00 na 03.00 dňa 26.3.2017, v nedeľu posunutím o jednu hodinu dopredu príde ku zmene na letný čas.