Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Veriaci, ktorý sa zúčastnili dnes na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

2. Májové pobožnosti budú bývať takto: po rannej sv. omši v záhrade pri Lurdskej jaskynke pobožnosť budú viesť laici, o 18:30 h. pred večernou omšou ju vedie kňaz.

3. Pri zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbierala suma 1.119 €. Pán Boh vás odmeň za vaše štedré milodary.

4. Dnes je tretia nedeľa v mesiaci, farská knižnica je otvorená od 10,00 h - 10,50 h. Ak bude záujem aj po svätej omši o 11,00 h.

5. Stretnutie členov novej farskej Ekonomickej rady bude v utorok 29.mája o 19:30 na fare.
    Stretnutie členov novej farskej Pastoračnej rady bude v stredu 30.mája o 18:00 na fare.

6. Modlitby otcov pokračujú v stredu 23.mája o 20:00 v Pastoračnom centre. Srdečne vás pozývame.

7. Pozývame vás na pravidelnú adoráciu vo štvrtok. Od 17:30 h. bude vyložená monštrancia so Sviatosťou.

8. Na budúcu sobotu večerná sv.omša o 18:30 bude slávená s vešperami.

9. V dňoch od 28.5.2018 do 3.6.2018 sa naša farnosť zapojí do celoslovenskeho podujatia Vypni telku, zapni seba, ktoré už 18 rok organizuje eRko. Hlavnou myšlienkou kampane je aktívne prežiť voľný čas a uvedomiť si jeho hodnotu. Srdečne pozývame všetky deti. Bližšie informácie nájdete od 27.5. v oznamoch.

10. Stretnutie členov Duchovnej rodiny pátra Gabriela bude v pondelok 21.mája o 17:00 v kláštore sestier de ND. Téma: máj – mesiac Panny Márie.

11. Dňa 25.5 2018 o 17:00 hod  sa v MSKS v NMnV uskutoční  Benefičný  muzikál ,,Ako prišli lastovičky domov“. Celý výťažok zo vstupného bude venovaný na zdravotnú  starostlivosť a liečbu v Adeli centre Piešťany pre nášho spolubrata Andreja Lysáka, ktorý zápasí s chorobou.  OZ Premena nás všetkých srdečne pozýva.

12. Informácia o miništrantských táboroch je na výveske i na webovej stránke.

13. Plagát s informáciou pre študentov o možnosti ubytovať sa na katolíckom internáte Svoradov v Bratislave máte na výveske i webovej  stránke.

14. Boli sme úspešní pri udelení dotácie na projekt úpravy farského svahu. Ďakujeme všetkým vám hlasujúcim za vašu podporu. Výsledky hlasovania nájdete tu.

 

Výsledky volieb:

 

volby

 

  

  

akoprislilastovicky banner

 

OSS 2018 06 Melcice banner 

 

sastin banner

 

JM banner

 

KDP banner

 

minifa banner

 

obnova pre zeny banner