Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Od pondelka, od zajtra, začíname zapisovať úmysly sv. omší na mesiace marec, apríl a máj. Zapisujeme počas kancelárskych hodín i po sv. omšiach.

2. Pri jarnej zbierke na Charitu sa v našej farnosti vyzbierala suma: 2.219 €.

3. V prvopiatkovom týždni spovedáme: ráno - ½ hodiny pred rannými sv. omšami, večer - spovedáme od pondelka do piatku od 17.00 h., v sobotu od 18.00. Okrem toho v piatok spovedáme aj doobeda 10.30-11.30. Tichá adorácia býva vždy vo štvrtok od 17.00 h.

4. Upratovanie kostola má v piatok večer skupina č.1.

5. V pôstnom období býva pobožnosť Krížovej cesty, v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. Pozývame spoločenstvá vo farnosti zapojiť sa a viesť krížovú cestu. Môžete sa v sakristii zapísať.

6. V stredu 28.2. pozývame prvoprijímajúce deti zo ZŠ sv. Jozefa a ZŠ kp. Nálepku na katechézu o 16:30 v Pastoračnom centre. Všetky ostatné prvoprijímajúce deti pozývame na sv. omšu o 17:30 v kostole.

7. Srdečne vás pozývame na Farské spoločenstvostretnutie s hosťom v túto stredu 28.2 o 18:15 v pastoračnom centre. Pozvanie prijal vzácny hosť vdp. doc. Juraj Sedláček, správca UPC Trenčín. Téma stretnutia bude Kresťan a identita.

8. V piatok 1. marca o 17.30 sme pozvaní na ekumenické podujatie Svetového dňa modlitieb do evanj. kostola v NM.

9. Pozývame vás na duchovnú obnovu našej farnosti s komunitou Blahoslavenstiev s názvom „Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta“. Koná sa v sobotu 9.3. 2024, začína o 10.00 h. v pastoračnom centre. Podrobnejšia informácia je na výveske i webe.

10. Pozvanie na Originálne manželské rekolekcie i s kontaktnými údajmi nájdete na výveske i webovej stránke. Budú sa konať 8.3.-10.3. 2024 v Kláštore sestier františkánok v Melčiciach – Lieskovom. Podrobnejšie info u p. Igora Mištinu.

11. Upratovacie skupiny č.5 a č.7 potrebujú doplniť členov. Aj ostatné skupiny by uvítali aspoň sporadickú pomoc dobrovoľníkov. Prosíme, aby ste sa prihlásili tí, ktorým leží na srdci náš chrám.

12. Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote,..

  

 

FS 20240228 banner

 

SDM 20240301 banner 

 

DuchovnaObnovaFarnosti02 banner

 

ManzelskeRekolekcie03 banner

 

PostnaPolievka2024 banner

 

TemyVPastCentre2024 banner

  

DuchSluzbaVNemocnici banner 

  

PZ TN 

 

zbor banner