Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Vo štvrtok o 17.00 bude pravidelná tichá adorácia. Počas nej spovedáme.

2. V piatok 12. augusta o 19.30 bude na fare stretnutie Ekonomickej farskej rady. Riešime dôležité veci ohľadom veľkých projektov: parková úprava pozemku na svahu fary a grant MK SR, ktorý sme získali na reštaurátorskú obnovu presbytéria nášho farského kostola.

3. Na budúcu nedeľu 14. augusta bude v našom farskom kostole o 16.00 hod. sv.omša vstupu do noviciátu Školských sestier de Notre Dame. Liturgiu bude pravdepodobne viesť otec arcibiskup Ján Orosch.

4. Spovedáme v týždni ½ hodiny pred sv. omšami.

5. Počas leta máme obmedzený režim farskej kancelárie. Otvorená je v stredu 15.00-16.00 a v piatok 15.00 a 16.00. V iných dňoch sa môžete dohodnúť na stretnutí telefonicky.

6. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu po rannej sv. omši skupina č.8.

7. V priebehu týždňa sa našla v kostole náušnica a malý reproduktor. Je možné si ich vyzdvihnúť v sakristii.

8. Informáciu o púti v Kláštore pod Znievom máte na výveske i tu.

 

 

 

putKlastorPodZnievom banner

   

CKNOE ME banner 

 

CKNOE SK bannerSKM 22 banner 

 

zbor banner