Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
29.03.

5. pôstna nedeľa  

7.00 T Ako poďakovanie za životné jubileum a prosba o požehnanie pre rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 G Za milosť obrátenia pre matku a otčima; a za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
18.30 J † manžel Štefan, rodičia z oboch strán; za zdravie a dary DS pre rodinu
Pondelok
30.03.

7.00 G † Miroslav a rodičia z oboch strán
18.30  J † Viera Popelárová (zádušná)

Utorok
31.03.

  7.00 Č † z rodiny z oboch strán
18.30 J Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Pilátovú a Martonovú

Streda
01.04.

  7.00 G † za Jozefa Vystrčila
17.00 J † rodičia a brat
Štvrtok
02.04.
7.00 G Za Božie požehnanie pre Janu a Petra
18.30 J † manžel Viliam, brat Ľubomír a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Piatok
03.04.
7.00 Č Za Božie požehnanie pri operácii  a za zdravie pre dcéru Mariku
18.30 J † Jozef a Peter Atalovičoví
Sobota
04.04.
  7.00 Č Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
18.30 J † priatelia
Nedeľa
05.04.

Kvetná nedeľa
utrpenia Pána 
 

7.00 T Za Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého
9.00 Č Za farníkov
11.00 G Na úmysel celebranta
18.30 J Na úmysel ordinára