Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
15.7.

15.NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 † Ján Ševčík
9.00 Za farníkov
11.00 Za Božie požehnanie a za šťastný pôrod
18.30 † Miroslav Vavřína (výročná) a prosba o zdravie a za dary Ducha Svätého pre celú rodinu
Pondelok
16.7.
 Prebl. Panny Márie
Karmelskej,
ľubovoľná spomienka
7.00 Prosba o Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Nebeskej Matky pre rodiny Slovákovú a Kováčovú
18.30 † Jozef Snopek (pohrebná)
Utorok
17.7.
 Sv. Andreja-Svorada
a Benedikta,
pustovníkov,
spomienka
7.00 † rodičia, brat, Jozef a Apolónia Sedlákoví
18.30 † brat Marián
Streda
18.7.
Bl. Pavla Gojdiča,
biskupa a mučeníka 
7.00 Za duševné a telesné zdravie členov rodiny
17.00 † Ján Kováč
Štvrtok
19.7.
  7.00 Na poďakovanie P.Bohu za dožitých 77 rokov života
18.30 Na poďakovanie Pánu Bohu a prosba o požehnanie pre celú rodinu
Piatok
20.7.
7.00 † rodičia, starí rodičia a ostatná + rodina
18.30 † členovia rodiny Bašistovej
Sobota
21.7.
Sv. Vavrinca z Brindisi
kňaza a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka 
7.00 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu
18.30 Poďakovanie za Božiu pomoc pri pôrode a životné jubileum
Nedeľa
22.7.
16.NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80-rokov života a prosba o ochranu Panny Márie pre celú rodinu
9.00 Za farníkov
11.00 † Dezider Jurák a Anna Pašáková a za celú živú rodinu Koščálovú
18.30 † manžel Anton