Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
14.07.

15. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 † Michal a Júlia Bednároví a ich deti
9.00 Za farníkov
11.00 Poďakovanie za Božiu pomoc pri štúdiu a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu
18.30 † členovia rodiny Psotnej, Hladkej, Mihalovej a Tatranskej
Pondelok
15.07.
 Sv. Bonaventúru,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
7.00 Poďakovanie za životné jubileum, za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie
18.30 † Helena Reichweissová (pohrebná)
Utorok
16.07.
7.00 † rodina Hohneová, Viliam a Anna, Karol a Anna, Viliam a Antónia
18.30 † Milan a rodičia z.o.s., sestra Mária a zosnulí z rodiny

Streda
17.07.

 Sv. Andreja-Svorada
a Benedikta,
pustovníkov, spomienka
7.00 † Pavol, Apolónia, Dominik
17.00 † Margita Švaňová
Štvrtok
18.07.
7.00 Na úmysel celebranta
18.30 † rodičia z o. s. a Božie požehnanie pre vnučku a celú žijúcu rodinu
Piatok
19.07.
7.00 † Rózka Vrbová, r. Jánošovská a manželia Klement a Anton a rodičia z o. s.
18.30 Poďakovanie za životné jubileum a prosba o dary Ducha Svätého pre ostatnú rodinu
Sobota
20.07.
7.00 † Mária a Matej Miženko
18.30 † rodičia a babička
Nedeľa
21.07.
16. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 † rodičia Rudolf a Mária, za zdravie a Božiu pomoc pre celú živú rodinu
9.00 Za farníkov
11.00 † Ludmila Pokopcová r. Kurpelová, manžel Pavol a rodičia z o. s.
18.30

† starí rodičia Chovaňákoví