Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
17.02.

6. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 Za zdravie a B. pomoc pre celú rodinu
9.00 Za farníkov
11.00 † Alexej Tiščenko, rodičia z oboch strán a za celú živú rodinu
18.30 Ku cti Ducha Svätého
Pondelok
18.02.
  7.00 † rodičia Ján a Valéria, sestra Oľga a švagor Miroslav
18.30  † Mária Laššová (pohrebná)
Utorok
19.02.
7.00  Za duše v očistci a za zomierajúcich
18.30  Za zosnulých a živých členov rodiny Bašistovej

Streda
20.02.

7.00 † Pavol, Apolónia a Dominik
17.00 † rodičia, krstný rodičia a prosba o Božie požehnanie pre rodinu (katechéza prvoprijímajúcich)
Štvrtok
21.02.
7.00 † kanonik Jozef Havran
18.30 † manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán
Piatok
22.02.
 Katedra sv. Petra,
apoštola,  sviatok
7.00 † rodičia Kovencoví a Kulichoví, starí rodičia z oboch strán, brat a manžel
18.30 † rodina Macejková, synovia Ivan a Daniel a prosba o zdravie pre živú rodinu (+ adorácia s birmovancami)
Sobota
23.02.
Sv. Polykarpa,
biskupa a mučeníka
spomienka 
7.00 † manžel a rodičia z oboch strán
18.30 † Mária Slováčková
Nedeľa
24.02.
7. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 † brat Vladimír (1.výročie ), † rodičia z.o.s. a za Božie požehnanie pre celú rodinu
9.00 Za farníkov
11.00 † rodičia Pavol a Oľga Vrboví a sestra Marcelka
18.30

 Na poďakovanie Pánu Bohu za dožité jubileum 75 rokov a za ďalšiu Božiu pomoc (kazateľ: vdp. Marián Kuffa)