Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
12.11.

32. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 † rodina Kališová a Dolinská
9.00 Za farníkov
11.00 † Jozef a Aneška Boledovičoví a manžel Karel Kratochvíl
18.30 Na poďakovanie za dožitých 90 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
Pondelok
13.11.
  7.00 † Ján a Pavlína Hendrichový
18.30 † Ľudmila Toráčová
Utorok
14.11.

7.00 Za duše v očistci
18.30 † starí rodičia, manžel za požehnanie pre celú rodinu

Streda
15.11.

Sv. Alberta Veľkého,
biskupa a učiteľa Cirkvi

7.00 † Martin a Mária Evinicoví, rodičia a starí rodičia z oboch strán
17.00 Poďakovanie za dožitých 68 rokov a za † rodičov a súrodencov z oboch strán
Štvrtok
16.11.

7.00 † manžel, rodičia, bratia, zaťovia a synovec
18.30 † Anton Malinovský, Mária Malinovská, Mária Mišáková, Martina Palcútová, Štefan Naď a Anna Naďová a celá † rodina a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Piatok
17.11.
Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky
7.00 Poďakovanie za dar života
18.30 † Zdenko Lacko
Sobota
18.11.
Výročie posviacky bazilík
sv. Petra a sv. Pavla,
apoštolov
7.00 † Jozef Tatranský
18.30 † Július Juriga (1.výročie)
Nedeľa
19.11.

33. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 † rodičia a súrodenci
9.00 Za farníkov
11.00 † Vladimír Očenášek, rodičia z oboch strán a teta Oľga
18.30 † otec Albín Kubala