Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
26.07.

17. nedeľa
v cezročnom období

7.00 J † Michal a Anna, sestry Mária a Anna
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č † Jozef Dedík a jeho rodičia Gustáv a Anna
18.30 G † rodičia, brat a sestra s manželom
Pondelok
27.07.

Sv. Gorazda a spoločníkov
spomienka 

7.00 T † manžel Karol a jeho rodičia Karol a Mária a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 G Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie

Utorok
28.07.

7.00 G † manžel Jozef a rodičia z oboch strán
18.30 J † Anna a Pavol a starí rodičia

Streda
29.07.

 Sv. Marty
spomienka
7.00 J † dcéra Mária a za zdravie a Božiu pomoc pre deti Norberta, Juditu, Eriku a ostatných
17.00 G † rodičia Jozef a Zuzana Zubárikoví
Štvrtok
30.07.
 Bl. Zdenky Schelingovej
panny a mučenice
ľub. spomienka
7.00 G Poďakovanie za dar dieťaťa a prosba o Božiu pomoc pri pôrode
18.30 J † manžel Miroslav a živá rodina
Piatok
31.07.
Sv. Ignáca z Loyoly
kňaza
spomienka 
7.00 T † sestra Mária
18.30 G † Anna Valová
Sobota
01.08.
 Sv. Alfonza Máriu de Liguori biskupa
a učiteľa Cirkvi
spomienka
7.00 G Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
18.30 J Za manžela Petra Ďuríka, za rodičov, sestru, za starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu
Nedeľa
02.08.

18. nedeľa
v cezročnom období

7.00 J † Jaroslav Bandura a jeho rodina
9.00 T Za farníkov
11.00 Č † Pavol Bielik
18.30 G † Janka Kolenčíková