Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
19.01.

2. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 G † Róbert a Karol Beňoví
9.00 Č Za farníkov
11.00 G živá a zomrelá rodina Pilátová a Gonová
18.30 J † Marta Schmidtová (zádušná)
Pondelok
20.01.
7.00 G † členovia rodiny
18.30 G † Oľga Kališová (zádušná)

Utorok
21.01.

 Sv. Agnesy,
panny a mučenice,

spomienka
7.00 G  † Ján Popelka (zádušná)
18.30 J Za Božiu pomoc a ochranu pre Tomáša, Veroniku a Marianku

Streda
22.01.

  7.00 J † Ján, Jozef a Etela a ostatná zosnulá rodina
17.00 G Na úmysel celebranta (katechéza prvoprijímajúcich)
Štvrtok
23.01.
7.00 G  Za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína
18.30 J † Jozef Sečanský (1. výročie)
Piatok
24.01.
Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka 
7.00 G Na úmysel celebranta
18.30 Č Za duše v očistci
Sobota
25.01.
 Obrátenie sv. Pavla,
apoštola,
sviatok
7.00 Č Na úmysel celebranta
18.30 J † z rodiny Seifertovej a za zdravie a Božiu pomoc pre živých členov rodiny
Nedeľa
26.01.

3. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 G Na úmysel celebranta
9.00 Č Za farníkov
11.00 G  † Rudolf Bielik
18.30 J Na úmysel celebranta