Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
24.05.

7. Veľkonočná
nedeľa

7.00 Č † manžel Jozef Blaško, sestra Margita, Peter a ostatná rodina
9.00 Č Za farníkov
11.00 G † starí rodičia Učňoví, Kočíkoví, Čarnogurskí, Marčekoví a Klinčokoví
a za duše v očistci
18.30 J Ako poďakovanie za dožitých 70 rokov a prosba o Božiu pomoc a ochranu
pre celú rodinu
Pondelok
25.05.

7.00 Č Za Božiu pomoc pre deti s rodinami
18.30 G † Pavol Váradi (zádušná)

Utorok
26.05.

Sv. Filipa Neriho, kňaza,
spomienka 
7.00 G Za Božiu pomoc a dary DS pre rodinu a za úspešnú operáciu
18.30 J † rodičia Elena a Ján a manžel Rudolf

Streda
27.05.

Letné kántry
Modlitba
za duchovné povolania 
7.00 J Za zdravie a Božie požehnanie pre sestru a za jej zomrelého manžela Róberta
17.00 Č Ako poďakovanie za dožitých 60 rokov  a prosba o Božiu pomoc a ochranu
a dary DS pre celú rodinu
Štvrtok
28.05.
7.00 G Za zdravie a Božiu pomoc pre Romana
18.30 J † matka Serafína (nedožitých 90 rokov)
Piatok
29.05.
 Sv. Pavla VI., pápeža,
ľub. spomienka
7.00 G † Stanislav Masarik
18.30 Č † Zuzana, Mária, Anna
Sobota
30.05.
7.00 J † rodičia Kolečanskí a bratia Karol, Jozef, Pavol a Štefan
18.30 G † Monika Dlugošová /výročná/ ;  za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu
Nedeľa
31.05.

Nedeľa
Zoslania
 Ducha Svätého
Turíce

7.00 G † Ján Imrišek
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č † dedko Jozef Blaško
18.30 J Prosba o dary Ducha Svätého pre celú rodinu