Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
16.9.

24. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 Za zdravie a Božiu požehnanie a dary Ducha Sv., ochranu a pomoc pre rodinu a podnikanie
9.00 Za farníkov
11.00 Prosba o Božie požehnanie pre rodinu Kukučkovú a Polákovú a za † členov rodiny
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miloša Bučka
Pondelok
17.9.
 Sv. Róberta Bellarmína,
biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka
7.00 † manžel Jozef a prosba o Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 † Pavol Kotula (pohrebná )
Utorok
18.9.
7.00 Poďakovanie za dožitých 70. rokov života a prosba o Božie požehnanie do ďalších rokov života
18.30 † Ján Gróf (40. výročie), svokor Rudolf a za rodičov Františka a Štefániu
Streda
19.9.
 Sv. Januára, biskupa a mučeníka
ľubovoľná spomienka
7.00 † manžel Jozef a rodičia z oboch strán a ostatná rodina
17.00 † Jozef Balcerčík, Jozef a Tibor Verner a za blízkych z oboch strán
Štvrtok
20.9.
 Sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza,
a sv. Pavla Chong Hasanga a spoločníkov,
muč.  spomienka
7.00 † rodičov z oboch strán a za manžela
18.30 † rodičia a prosba o Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre deti a vnúčatá
Piatok
21.9.
Sv. Matúša,
apoštola a evanjelistu sviatok 
7.00 Prosba o Božiu požehnanie pre snúbencov Zuzanu a Tomáša
18.30 † manžel Štefan a za rod. z oboch strán
Sobota
22.9.
 Spomienka Panny Márie v sobotu
7.00 † Hedviga a Martin Dedíkoví
18.30 † rodičia z oboch strán a za zdravie a Božie požehnanie pre celú živú rodinu
Nedeľa
23.9.
25. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 Poďakovanie Pánu Bohu za pomoc v chorobe manželky
9.00 Za farníkov
11.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov Máriu a Michala a za zdravie a Božie požehnanie pre ostatnú živú rodinu
18.30 † rodičia