Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
21.1.
3. NEDEĽA V
CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 Za živých a zosnulých kňazov, ktorí boli oporou pre rodinu
9.00 Za farníkov
11.00 † Jozef Rosina a za Božie požehnanie a zdravie pre žijúcu rodinu
18.30 † manžel, syn Peter a + rodičia z oboch strán 
Pondelok
22.1.
7.00 † rodičia z oboch strán a prosba Bohu za uzdravenie manželky a za živú rodinu
18.30 † Vlasta Klčová
Utorok
23.1.
  7.00 † rodina Miklovičová a Vnučková
18.30 Poďakovanie za uzdravenie
Streda
24.1.
Sv. Františka Saleského
biskupa a učiteľa Cirkvi
7.00 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 77 rokov života a prosba o Božiu pomoc pre vnuka
17.00 Poďakovanie Pánu Bohu za život a zdravie det
18.00 Ekumenické modlitbové stretnutie
Štvrtok
25.1.
Obrátenie sv. Pavla,
apoštola 
7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre dobrodincov 
17.00 † sestra Anna (5. výročie smrti) a za ostatných zosnulých členov rodiny 
Piatok
26.1.
Sv. Timoteja a Títa,
biskupov 
7.00 † manžel, rodičia z oboch strán a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu 
18.30 † rodičia, starí rodičia z oboch strán a prosba o Božie požehnanie pre živú rodinu
Sobota
27.1.
  7.00 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80-rokov života a prosba o Božie požehnanie a pomoc pre rodinu
18.30 † Mária Furierová
Nedeľa
28.1.
4. NEDEĽA V
CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Petra 
9.00 Za farníkov
11.00 † Mária Lacková
18.30 Na poďakovanie za životné jubileum Jozefa