Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
29.11.

1. adventná
nedeľa

 

7.00 Š † Miroslav
9.00 T Za farníkov
10.00 G † brat Pavol
11.00 G Za zdravie a Božie požehnanie pre Danielu a Stanislava a za † starých rodičov Učňových, Klinčokových a za duše v očistci
18.30 J Na úmysel ordinára (vdp. D. Jurák)
Pondelok
30.11.

Sv. Ondreja, apoštola
sviatok 

7.00 Š Za živú a † rodinu Kolečanskú
18.30 J † krstná mama Anna (pohrebná)

Utorok
01.12.

 
7.00 G † rodičia a brat Ján
18.30 G za matku Ľudmilu, otca a celú rodinu

Streda
02.12.

7.00 G † rodičia z.o.s. a starí rodičia
17.00 G † František Bielik a rodičia z oboch strán
Štvrtok
03.12.
 Sv. Františka Xaverského,
kňaza, spomienka
7.00 G † z rodiny Vagačovej a Pavlovičovej
18.30 J † Rudko Chudý (1.výročie) a rodičia Rudolf a Mária Chudí
Piatok
04.12.
7.00 Š Za Božiu pomoc pre manželov
18.30 G † manžel Peter Ďurík a za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu
Sobota
05.12.
Fatimská sobota  6.00 G Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu (rorátna sv.omša)
18.30 G † Emil Veselý a rodičia z oboch strán
Nedeľa
06.12.

2. adventná
nedeľa

7.00 Š † svatovci a ich dcéra Mária
9.00 T Za farníkov
10.00 G Za zdravie a Božiu pomoc pre Róberta
11.00 G Za živú vieru pre vnúčatá a ich rodičov
18.30 J Poďakovanie za dožitých 80 rokov a za vnúčatá