Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
15.09.

SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA

7.00 † manžel Melicher a svat Milan; prosba o Božie požehnanie pre rod. Kulichovú
9.00 Za farníkov
11.00 † Imrich Chovanec a svatovci a za Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 † manžel Ján Skrúcaný a rodičia z oboch strán
Pondelok
16.09.
 Sv. Kornélia, pápeža
a sv. Cypriána, biskupa,
mučeníkov, spomienka
7.00 † Pavol a Anna Kamačaioví, Anton a Roman Zlochoví a celá + rodina
18.30 † Helena Bjalončíková (pohrebná)
Utorok
17.09.
7.00 † Peter, Alžbeta, Mária a rodičia Justoví a za obrátenie a Božiu pomoc pre vnučku
18.30 † manžel Jozef, rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre živú rodinu

Streda
18.09.

 Pôst farnosti
a adorácia na Pro life úmysel
( 18:00-19:00 ) 
7.00 † manžel Jozef a ostatná + rodina z.o.s.
17.00 † rodičia a brat Pavol
Štvrtok
19.09.
7.00 † Jozefína Júliusová a Mária Janegová
18.30 † rodičia, sestra a ostatná rodina z.o.s.; prosba o Božiu pomoc pre živú rodinu
Piatok
20.09.
Sv. Andreja Kim Teagona,
kňaza, a sv. Pavla ChongHasanga
a spoločníkova, mučeníkov
spomienka
7.00 † rodičia, brat a starí rodičia z oboch strán; za Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 † manžel, sestra a rodičia z oboch strán
Sobota
21.09.
 Sv. Matúša,
apoštola a evanjelistu
sviatok
7.00 Poďakovanie za Božiu pomoc v živote vnuka
18.30 † Jozef Burza a dcéra Monika;  za Božie požehnanie pre živú rodinu
Nedeľa
22.09.
25. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 † Adam a Jozefína, strýko Štefan a ostatná rodina; za Božiu pomoc pre živú rodinu
9.00 Za farníkov
11.00 † Júlia Kucharovičová
18.30

† rodičia Mária a Pavol Halákoví a krstní Ondrejičkoví