Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
23.02.

7. nedeľa
v cezročnom období

7.00 T † brat Ján, rodičia Kovencoví a Kulichoví, starí rodičia z. o. s. a manžel Melicher
9.00 Č Za farníkov
11.00 G † rodičia Pavol a Oľga Vrboví a sestra Marcelka
18.30 J † Iveta Zámečníková (1.výročie)
Pondelok
24.02.

7.00 J Za zdravie, Božiu pomoc, dary DS pre deti a vnúčatá
18.30 G † Andrej Németh (zádušná sv. omša)

Utorok
25.02.

  7.00 G † Jozef a Emília Švikruhoví
18.30 G † Igor Špalek (ročná)

Streda
26.02.

  Popolcová streda 7.00 G † rodinu Miklovičovú a Vnučkovú
17.00 Č † súrodenci, rodičia z oboch strán
18.30 G † Jozef Pisklák, † rodičia z.o.s. a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Štvrtok
27.02.
  7.00 Č † za spásu duše Želky
18.30 Č † Anna Valová a rodičia
Piatok
28.02.
7.00 Č † Karol Lacovič
18.30 Č † Mária Slováčková
Sobota
29.02.
  7.00 Č Za celú † rodinu
18.30 Č Poďakovanie za dosiahnutie životného jubilea a prosba za Božiu pomoc pre živú rodinu
Nedeľa
01.03.

1. pôstna nedeľa

7.00 Č † otec a ostatná rodina
9.00 Č Za farníkov
11.00 G † Mária Lacková z príležitosti nedožitých 90. rokov
18.30 G † manžel, zať a rodičia z oboch strán