Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
20.5.
ZOSLANIE
DUCHA
SVÄTÉHO
slávnosť
 
7.00 † Róbert Beňo
9.00 Za farníkov
11.00 † Oľga, Ján a Stanislav Učňový a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre chorú tetu
Pondelok
21.5.
 Spomienka P.Márie
Matky Cirkvi
7.00 † Jozef Blaško, rod. z. oboch strán a súrodenci
18.30 † Katarína Mikušová, otec Anton Tulis a za rodina Repovcova
Utorok
22.5.
7.00 † Karol a Karolína Rehákoví,  ich zať Vít, Ján a Rozália Markechoví
18.30 † Štefan Valo a rodičia z oboch strán
Streda
23.5.
Votívna sv. omša
 k sv. Jozefovi 
7.00 všetci † z rodiny Polčanovej a Klčovej
17.00 † Pavlína a Žofia Minarčicová a prosba o Božie požehnanie pre celú živú rodinu
Štvrtok
24.5.
Nášho Pána Ježiša Krista,
Najvyššieho a večného kňaza
sviatok 
7.00 Prosba o Dary Ducha Sv. pre rodinu a prosba o Božiu pomoc
18.30 † Ján Buš, Jozefína a Pavol Žigoví, Pavol a Mária Melicheroví a Igor Čirka
Piatok
25.5.
Votívna sv. omša
 ku cti Kristovej Krvi 
7.00 Za duše v očistci
18.30 † manžel Jaroslav, brat Miroslav, rodičia z oboch strán a prosba o zdravie pre rodinu
Sobota
26.5.
 Sv. Filipa Neriho,
kňaza, spomienka
7.00 † Jozef Ondrejka (pohrebná)
18.30 † manžel Štefan, rodičia z oboch strán a súrodenci
Nedeľa
27.5.
NAJSVÄTEJŠIA
TROJICA
slávnosť

7.00 Prosba o Božiu ochranu rodiny
9.00 Za farníkov
11.00 Na úmysel
18.30 † z rodiny Macháčovcov, a Majerníkovcov a prosba o Božie požehnanie pre živú rodinu