Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
17.01.

2. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 Š † Ľubomír Šimo
9.00 Č Za farníkov
11.00 G † manžel (1. výročie) a za ostatných † z rodiny, a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 J † manželia Magdaléna a Anton Melicherových, zomrelí rodičia, deti a súrodenci
Pondelok
18.01.

7.00 Š † manžel, rodičia z oboch strán a sestry s manželmi
18.30 Č † Rudolf Vlado (pohrebná ) a † rodičia Jozef a BertaVladoví a Izidor a Etela Capalaioví a brat Jozef

Utorok
19.01.

7.00 Š † manžel Silvester, brat Viliam a rodičia
18.30 Č † Róbert Beňo

Streda
20.01.

7.00 Š † Rudolf a Anna Maloví
18.30 Č † manžel Štefan (10 výr.)  a za pevnú vieru a B. požehnanie pre rodinu
Štvrtok
21.01.
 Sv. Agnesy,
panny a mučenice,

spomienka
7.00 Š † Margita Zacharová a Štefan Molnár
18.30 G † manželia Agnesa a Augustín Rehákoví, zomrelí rodičia a súrodenci
Piatok
22.01.
 Sv. Vincenta,
diakona a mučeníka,
ľub. spomienka
7.00 Š Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Vašurovú
18.30 G † Dalibor Barta a rodina Jablonková
Sobota
23.01.
7.00 Š † Kazimír Remenec
18.30 G Za Božiu pomoc a ochranu PM pre rodinu Popelkovú; † manžel a otec
Nedeľa
24.01.

3. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 Š † otca Milana za starých rodičov z oboch strán a božiu pomoc pre žijúcu rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 G † Emília a Oto Marčekoví, ostatná † rodina a duše v očistci
18.30 J † Jozef Berec