Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
17.9.

24. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.00 Za dary Ducha Svätého pre Sáru a za Božie požehnanie pre rodinu
9.00 Za farníkov
11.00 † Imrich Chovanec a za Božiu pomoc v rodine
18.30 † Jozef Štauder
Pondelok
18.9.
  7.00 † Ernest a Mária Zelenayoví, Vladimír a rodičia z oboch strán
18.30 † rodičia a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Utorok
19.9.
  7.00 Poďakovanie Pánu Bohu za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea a prosba o dary Ducha Svätého pre rodinu
18.30 † Peter Hodulík

Streda
20.9.

 Sv. And. Kim Taegona, kňaza,
sv. Pavla Chong Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov
7.00 Za kňazov a bohoslovcov
17.00 † manžel Jaroslav, svokrovci a švagor
Štvrtok
21.9.
Sv. Matúša,
apoštola a evanjelistu 
7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Kvetku
18.30 † Jozef, Albína a za Božiu pomoc v rodine
Piatok
22.9.

7.00 † Karol a Karolína Rehák, Vít a ostatní z rodiny 
18.30 † Jozef Burza
Sobota
23.9.
Sv. Pia z Pietrelčiny,
kňaza 
7.00 † Magdaléna, starí rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre rodinu
18.30 † Michal, rodina Bielik a Moravčík
Nedeľa
24.9.

25. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.00 † manžel Dušan, sestra a rod. z oboch strán 
9.00 Za farníkov
11.00 † rodina Durdíková, Rácová a za Božie požehnanie v rodine
18.30 † rodičia, súrodenci a zať a za Božiu pomoc v rodine