Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 21.07.

16. nedeľa v
cezročnom období

7.00  T † rodičia, starí rodičia, manželka a súrodenci
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † manželia Gerda a Bernard Santo a za Božie požehnanie a pokoj pre dcéru Andreu
18.30 Š † LukréciaPokopcová a † rodina z.o.s.
Pondelok
22.07.

Sv. Márie Magdalény

sviatok

7.00 Š

† rodičia Pavol a Magdaléna

18.30 K

† Elena Melicherová (pohrebná)

Utorok
23.07.

 Sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy

sviatok

7.00 K

† Anastázia a za Božie požehnanie pre rodinu Lacovú

18.30

Š

† Oľga, † rodičia z.o.s. a za živú rodinu

Streda
24.07.

 Sv. ŠarbelaMachlúfa, kňaza

Ľubovoľná spomienka

7.00 Š

† otec, bratia Ján, Marián, babička a krstná mama a prosba o Božie požehnanie a zdravie pre celú žijúcu rodinu

17.30 K

Za zdravie pre Richarda a Daniela

Štvrtok
25.07.

 Sv. Jakuba, apoštola

sviatok

 7.00 Č

† babička, teta a krstná mama

18.30 K

† manžel Pavol Hudák, súrodenci Bartolomej a Helena a † rodičia z.o.s.

Piatok
26.07.

Sv. Joachima a Anny, rodičov preblah. P. Márie
spomienka

7.00 K

† rodičia, sestra Anna, bratia a prosba o Božiu pomoc pre živú rodinu

18.30 K

† Ivan Tatranský, celá † rodina Tatranská a Kadlecová

Sobota
27.07.

 Sv. Gorazda a spoločníkov

spomienka 

7.00 K

† Boženka (2.výročie) a za Božiu pomoc pre celú živú rodinu Klimovú a Ševčíkovú

18.30

Č

† manžel Milan, syn Peter a za Božiu pomoc pre živú rodinu a ochranu Panny Márie

Nedeľa
28.07. 

17. nedeľa v cezročnom období

 

7.00 T

† rodičia Sedlákoví a starí rodičia z o.s.

9.00 Č Za farníkov
11.00 K

† z rodiny Lackovej a Várošíkovej a za Božie požehnanie pre živú rodinu

18.30 Š

† rodičia Slováčkoví