Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
23.7.
16. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 † Rozália Vrbová, manžel a rodičia z oboch strán
9.00 Za farníkov
11.00 † Jozef Kondákor a rodičia
18.30 † Anastázia a rodiny Fačko a Laco
Pondelok
24.7.
 
7.00 Za Božiu pomoc pre manželov Petra a Janu
18.30 † Margita Baracková (pohrebná) 
Utorok
25.7.
 Sv. Jakuba,
apoštola
7.00 † matku Ľudmilu a ostatných členov rodiny
18.30 † Ivan Tatranský
Streda
26.7.

 Sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie

7.00 † rodičia Kolník a Behul
17.00 † rodina Madžo a Bielik
Štvrtok
27.7.

Sv. Gorazda
a spoločníkov

7.00 † rodina Psotná, Hladká, Mihalová
18.30 † manžel Jozef a rodičia z oboch strán
Piatok
28.7.
 
7.00 † rodičia, starí rodičia a krstný otec
18.30 † Ivan Krúpa
Sobota
29.7.
 Sv. Marty
7.00 † Pavol Strechay (pohrebná)
18.30 † rodina Slováček
Nedeľa
30.7.
17. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Miroslava Révaya
9.00 Za farníkov
11.00 † Augustína Bačová
18.30 † Pavol Pavelčák, ostatná † rodina