Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
20.09.

25. nedeľa
v cezročnom období

7.00 T Ako poďakovanie za 60 rokov spoločného života
9.00 Č Za farníkov
11.00 G † Jozef Čapčík (nedožitých 100 rokov)
18.30 J † otec a sestra, a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Pondelok
21.09.

Sv. Matúša
apoštola a evanjelistu
sviatok 

7.00 T Poďakovanie za 70 rokov života a za Božiu pomoc pre rodinu
18.30 G Za Božiu pomoc pri operácii

Utorok
22.09.

7.00 J † Margita a Michal Kolečanský a syn Karol
18.30 Č † kolegyňa Daniela

Streda
23.09.

 Sv. Pia z Pietrelciny
kňaza
spomienka
7.00 Č † mama a stará mama
17.00 G † rodičia, krstní rodičia a starí rodičia z oboch strán a ostatní † príbuzní, (katech. prvoprijím.)
Štvrtok
24.09.
7.00 G Za zdravie a Božiu pomoc
18.30 J † manžel Štefan a rodičia z oboch strán, za Božie požehnanie pre rodinu
Piatok
25.09.
7.00 Š Ako poďakovanie za 55 rokov spoločného života a prosba za Božiu pomoc pre rodinu
18.30 Č † krstná mama a jej teta, švagrovia a strýko a za dary Ducha Svätého pre živú rodinu
Sobota
26.09.
 Sv. Kozmu a Damiána
mučeníkov
ľub. spomienka
7.00 G † manžel Ladislav, sestra Anna a rodičia
10.00 Č Za prvoprijímajúce deti  (Slávnosť 1.sv.prijímania)
18.30 J † manžel, sestra a rodičia z oboch strán
Nedeľa
27.09.

26. nedeľa
v cezročnom období

7.00 T † rodičia Štefan a Mária Kukučkoví
9.00 Č Za farníkov
11.00 G Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu
18.30 J † Milan