Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
09.12.

DRUHÁ
ADVENTNÁ
NEDEĽA

7.00 † Kristián
9.00 Za farníkov
11.00 † Eduard Nižňanský a Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 † Florián Chaláni
Pondelok
10.12.
  7.00 † rodičia Kotleboví a Vranoví a starí rodičia a Magda
18.30 Za Božiu pomoc v chorobe a prosba o uzdravenie pre Petra
Utorok
11.12.
7.00 Poďakovanie Pánu Bohu a sv. Júdovi Tedeášovi za uzdravenie otca
18.30 † Brat Jozef, rodičia a B. pomoc pre živú rodinu
Streda
12.12.
7.00 † Za zosnulých z rodiny
17.00 † Rodičia Masároví, súrodenci, zať Palko a B. požehnanie pre žijúcu rodinu
Štvrtok
13.12.
Sv. Lucie,
panny a mučenices
pomienka 
7.00 Za duše v očistci
18.30 Za zdravie syna a B. pomoc pre celú rodinu
Piatok
14.12.
 Sv. Jána z Kríža,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka
7.00 † rodičia a duše v očistci
18.30 † rodičia Sahajoví a Pastorkoví, za chorého brata a za ostatnú žijúcu rodinu
Sobota
15.12.
roráty  6.00 Za duše v očistci
18.30 † Vladimír Očenášek, rodičia z oboch strán, teta Oľga a za zdravie a pokoj pre žijúcu rodinu
Nedeľa
16.12.
TRETIA 
ADVENTNÁ
NEDEĽA

7.00 † p. Antónia Šimková
9.00 Za farníkov
11.00 † Rodina Pavlíková, Štedrová, Durcová a Kováčiková a za obrátenie manžela
18.30 † Rodičia a ostatná zomrelá rodina