Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes  20.1. je tretia nedeľa v mesiaci. Farská knižnica bude otvorená od 10:00 h do 10:50 h. Ak bude záujem aj po svätej omši o 11:00 h.

2. Dnes v nedeľu 20.1  od 14:00  do 18:00  hod sa bude konať v našom Pastoračnom centre Výstava obrazov Jaroslava Hašáka. Všetci ste srdečne pozvaní. Dobrovoľné vstupné bude použité na pastoračné účely našej farnosti.

3. V tomto týždni budeme zapisovať úmysly sv.omší na mesiace február a marec. Zapisuje sa: v pondelok po večernej omši a v ostatné dni počas kancelárskych hodín.

4. V stredu o 17:00 bude sv.omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Prosíme o ich účasť.

5. Od 18.1. začal Týždeň za zjednotenie kresťanov  a bude trvať do 25.1. Ekumenické modlitbové stretnutie bude v našom chráme v túto stredu 23.1. o 18:00 h., spolu s nami katolíkmi za účasti kresťanov z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Apoštolskej cirkvi i Kresťanského zboru v Novom Meste nad Váhom. Srdečne vás pozývame do spoločnej modlitby. Po stretnutí bude malé  pohostenie- agapé v historickej jedálni prepozitúry.

6. Hodinová adorácia bude pred sv. omšou bude vo štvrtok o 17:30, počas nej sa spovedá.

7. V piatok o 17:00 bude birmovná katechéza v Pastoračnom centre.

8. V piatky odteraz rozširujeme spovednú službu. Od 18:00 budeme spovedať dvaja kňazi a bude sa spovedať podľa potreby aj počas sv. omše.

9. Spoločenstvo Nové Mesto vás pozýva na chválovú adoráciu, ktorá sa uskutoční 25.1. o 19:30 v kaplnke školy Sv. Jozefa.

10. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.4 a nasledujúci týždeň upratuje v sobotu po raňajšej sv. omši  skupina č. 5.

11. Na budúcu sobotu 29.1. po rannej omši bude veľké upratovanie kostola po vianočných sviatkoch a odloženie betlehema i vianočnej výzdoby. Prosíme vás o pomoc pri tejto brigáde.

12. Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať,  konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa vyzbieralo 35.896,67 eur. Vďaka Vaším milodarom sme mohli finančne pomôcť 5 katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. Zbierka na katolícke školstvo bude na budúcu nedeľu 27.januára. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

13. V nedeľu 27.1.  o 17:30 hod. pozývame všetkých koledníkov ale aj ostatných farníkov, ktorí majú záujem, do Pastoračného centra na stretnutie s Máriou Vidličkovou ml., ktorá nám porozpráva svoje zážitky z Etópie, kde bola ako dobrovoľníčka 3 mesiace a podieľala na spolupráci s partnermi Dobrej noviny.

14. Organizátori Kresťanského plesu 2019 oznamujú, že lístky si záujemcovia môžu zakúpiť v túto nedeľu pol hodiny po sv. omšiach 7,9 a 11 v Pastoračnom centre.

15. Ponuka pre snúbencov: v dňoch 8.-10.2. bude v Melčiciach – Lieskovom Víkendový program prípravy na manželstvo. Ponuka pre manželov: v dňoch 29.3. – 31.3. bude v Melčiciach – Lieskovom víkendový program Originálne manželské rekolekcie. Podrobnosti máte na výveske aj webovej stránke.

 

   

SKCH

 

manzelia priprava banner

 

OMR banner

 

MZU dedicia banner

 

 
 
MZU obzor banner