Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnešnou nedeľou začína adventné obdobie aj nový liturgický rok.

2. Pri sv. omšiach je zbierka na charitu, Pán Boh odmeň vaše milodary.

3. Nakoľko je obmedzenie účasti na sv. omšiach na 50 percent, čo v našom kostole znamená 210 miest, pridali sme v nedele do odvolania aj sv. omšu o 10.00.

4. Máme prvopiatkový týždeň. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať vždy pol hodinu pred rannými sv. omšami (okrem nedele), večer v pondelok a utorok pol hodinu a v stredu, štvrtok a v piatok hodinu pred večernou sv. omšou.

5. Chorých ku predvianočnej spovedi môžete nahlásiť v sakristii, alebo osobne u kňaza.

6. V stredu 17.00 bude sv. omša spojená aj s katechézou pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

7. Vo štvrtok bude v kostole tichá adorácia od 17.30.

8. V sobotu je rorátna sv. omša už o 6:00. Nakoľko je Fatimská sobota, po sv. omši bude spoločná modlitba ruženca.

9. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č. 2. Budúci týždeň v piatok po rannej omši upratuje skupina č. 3.

10. Podielové knihy a kalendáre SSV si môžete vyzdvihnúť budúcu nedeľu po sv. omšiach v sakristii. Členský poplatok je 8 eur.

11. Na stolíku pri novinách si za dobrovoľný príspevok môžete zobrať brožúrku Boh prichádza už v advente.

12. Evanjelická farnosť otvára v meste denný stacionár. Bližšie info je na výveske.

       032 7712 373   kancelária farského úradu

         032 7712 603   dekan

         032 7712 604   kaplán

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628

      

      

OZP obnova hradieb banner