Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnešná nedeľa je tretia v mesiaci, farská knižnica bude otvorená od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem, tak aj po sv. omši o 11,00 h.

2. Zajtra, od pondelka po večernej sv.omši, začíname zapisovať úmysly sv.omší na mesiace október a november. Môžete ich prichádzať nahlásiť v čase kancelárskych hodín a aj po svätých omšiach.

3. V stredu o 17.00 bude svätá omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti s ich rodičmi. Po sv.omši bude organizačné stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí zo štátnych základných škôl. Prosíme o ich účasť.

4. Pozývame vás na pravidelnú adoráciu vo štvrtok od 17:30 h. Počas nej spovedáme.

5. V piatok o 16.00 bude v areáli kostola svätá spoveď prvoprijímajúcich detí a ich príbuzných zo ZŠ sv.Jozefa. V sobotu o 10.00 bude potom slávnosť 1.sv.prijímania pre deti zo Základnej školy sv. Jozefa.

6. Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č.4. Na budúci piatok po rannej omši upratuje skupina č.3. Prosíme ešte ďalších dobrovoľníkov, aby sa prihlásili na upratovanie nášho chrámu, lebo v troch skupinách treba doplniť chýbajúcich členov. Prihlásiť sa môžu v sakristii. Ďakujeme vopred za vašu ochotu.

7. Od tohto týždňa začína zapisovanie na birmovku, bude prebiehať na fare počas kancelárskych hodín. Prihlásiť sa môžu stredoškoláci. Možnosť prihlásiť sa je do 15.októbra. Potom už začína príprava. Slávnosť je plánovaná na záver školského roka.

8. Prihlasovanie na 1.sväté prijímanie bude prebiehať prostredníctvom katechétok na školách,  ktoré rozdajú deťom v škole prihlášky. V stredy o 17:00 bude v kostole bývať sv.omša  s katechézou pre prvoprijímajúcich. Termíny katechéz dostanú deti spolu so slovníčkom Malý misionár. Možnosť prihlásiť sa je do 31.októbra.

9. Deti z 1,2,3 ročníka základnej školy dostanú slovníčky Malý misionár, do ktorých budú dostávať nálepky pri každej nedeľnej svätej omši. Prosíme deti s ich rodičmi, aby si slovníčky vyzdvihli po sv. omši v sakristii.

       032 7712 373   kancelária farského úradu

         032 7712 603   dekan

         032 7712 604   kaplán

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628

 

      

      

OZP obnova hradieb banner