Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Ďakujeme organizátorom, ZŠSJ i zúčastneným lektorom za podujatie Nonstop čítanie Biblie.

2. V tomto týždni zapisujeme úmysly sv.omší na mesiace apríl a máj. Zapisujeme v pondelok po večernej omši a v ostatné dni počas kancelárskych hodín.

3. Dnes, v nedeľu 31.marca o 15 :30 h., bude  v našom Pastoračnom centre charitatívna pôstna cukráreň. Budú sa  predávať koláče, zákusky, káva čaj.  Výťažok z predaja pošleme na účet akcie Podeľme sa. Celý výnos zbierky je určený na Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave a podporu Krízového centra Vincentínum v Košiciach. Akcia je podporená slovenskými biskupmi.

4. V stredu o 17:00 bude katechéza pre prvoprijímajúce deti a po sv.omši stretnutie s rodičmi ohľadom prípravy slávnosti prvého sv. prijímania. Prosíme všetkých o účasť (štátne školy i Spojená škola sv. Jozefa).

5. Hodinová adorácia bude pred sv. omšou vo štvrtok o 17:30. Počas nej spovedáme.

6. V piatok o 17:00 bude katechéza birmovancov v Pastoračnom centre.

7. V piatok 29.3. budeme mať v našom chráme duchovné podujatie Večer milosrdenstva, spojený s pôstnou iniciatívou 24 hodín pre Pána, ku ktorej v celej Cirkvi vyzval Svätý Otec František. Témou večera je "Radosť z Pána je vaša sila". Program: Od 17:00 až do 24:00 budeme k dispozícii so spovedaním, zvlášť pozývame birmovancov. Potom o 17:50 bude krížová cesta, vedená spoločenstvom Nové mesto. Celovečerný duchovný program pripraví katolícka komunita Emanuel. Večernú sv.omšu o 18:30 budú hudobne sprevádzať a po nej bude moderovaná adorácia, modlitby príhovoru, svedectvá a rodičovské požehnanie. Potom do polnoci bude ešte tichá adorácia. Srdečne pozývame všetkých, zvlášť mládež a birmovancov. Stretnutie bude aj v rámci prípravy na medzinárodné podujatie " On je živý", ktoré sa uskutoční  26-28.4. 2019 v mestskej športovej hale v Trenčíne.

8. Stále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pomôcť pri zbieraní podpisov na petíciu za zrušenie herní a hracích automatov v Novom Meste nad Váhom. Prihlásilo sa zatiaľ veľmi málo ľudí. Petícia bude prebiehať v sobotu 30.3. v čase od 7.00-22.00. Pokyny k zbieraniu podpisov dobrovoľníci dostanú v piatok 29.3. o 20.00 hod. v Pastoračnom centre. Každá hodina vášho času, ktorou by ste mohli priložiť ruku k dielu, je dobrá.

9. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.5 a v nasledujúcom týždni v piatok po rannej sv. omši upratuje skupina č. 6.

10. Na budúcu nedeľu sa mení čas, hodinovú ručičku treba posunúť o jednu hodinu dopredu.

11. V tomto týždni prosíme o službu vedenia krížovej cesty tieto spoločenstvá:
   1/ dnes v nedeľu o 15:00 Rehoľné sestry de NotreDame
   2/  v piatok po rannej sv. omši - Ružencové bratstvo
   3/ v piatok o 17:50 h. –Spoločenstvo Nové mesto
   4/ v nedeľu o 15:00 h. - Spoločenstvo Modlitby otcov a Scholagregoriana
Pred začiatkom modlitby sa treba dohodnúť s organistami, ktorí budú hrať.
Krížovou cestou v pôstnom období môžeme získať plnomocné odpustky.

 

 

 

      

 

vecer milosrdenstva banner

 

challange

OMR banner

 

CNE dedicia banner

 

 
MZU obzor banner
 
 
 
krakow plagat banner