Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

JÚL 2019 Slávenie Sobota 18.30 Nedeľa 7.00 Nedeľa 9.00 Nedeľa 11.00 Nedeľa 18.30
05.júl
Piatok
Sv. Cyrila a Metoda,
Slovanských
vierozvestov
Štvrtok 18:30
Gonová
Pavlovičová
Pastorková
Breznický
Dzian
Heldesová
Rodina Reháková Rod. Pidíková
+ deti
Mládežníci
07. júl
Nedeľa
14. Nedeľa
v cezročnom
období
Mitanová
Avdaljanová
Pavlovičová
Jaroš
Jarošová
Heldesová
Rodina Mištinová Rod. Herdová
+ deti
Sameková
Dzian
Madrová
14. júl
Nedeľa
15. Nedeľa
v cezročnom
období
Sameková
Magulová
Avdaljanová
Gula
Gulová
Heldesová
Rodina Stehlíková Rod. Vyzváryová
+ deti
Madrová
Pavlovičová
Pastorková
21. júl
Nedeľa
16. Nedeľa
v cezročnom
období
Breznický
Pavlovičová
Jakubeková
Fulier
Fulierová
Heldesová
Rodina Magulová Rod. Pavlíčková
+ deti
Pastorková
Madrová
Sameková
28. júl
Nedeľa
17. Nedeľa
v cezročnom
bdobí
Sameková
Margetiaková
Mitanová
Mráz
Mrázová
Heldesová
Rodina Reháková Rodina Košťálová
+ deti
Madrová
Pastorková
Pavlovičová

 

 

Vzhľadom k časovému predstihu spracovania rozpisu sa môže stať, že si lektor svoju službu nebude môcť vykonať.
V takomto prípade prosíme lektorov, aby si do tejto zastupujúcej služby zabezpečili náhradu.

Ďakujem za pochopenie.