Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

MÁJ 2019 Slávenie Sobota 18.30 Nedeľa 7.00 Nedeľa 9.00 Nedeľa 11.00 Nedeľa 18.30
05.máj
Nedeľa
3. Veľkonočná
Nedeľa
Pavlovičová
Margetiaková
Mitanová 
Jaroš
Jarošová
Kondákorová
Rodina
Mištinová 
Kelemen
Kelemenová
+ deti
Sameková
Breznický
Gonová
12. máj
Nedeľa
4. Veľkonočná
Nedeľa
Sameková
Jakubeková
Pastorková
Breznický
Dzian
Heldesová
Rodina
Reháková
Pidík
Pidíková
 + deti
Avdaljanová
Pavlovičová
Madrová
19. máj
Nedeľa
5. Veľkonočná
Nedeľa
Breznický
Pastorková
Jakubeková
Mráz
Mrázová
Heldesová
Rodina
Stehlíková
Herda
Herdová
+ deti
Sameková
Madrová
Avdaljanová
26. máj
Nedeľa
6. Veľkonočná
Nedeľa
Breznický
Mitanová
Sameková
Gula
Gulová
Heldesová
Rodina
Magulová
Košťál
Košťálová
+ deti
Pavlovičová
Avdaljanová
Madrová
30. máj
Štvrtok
Nanebovstúpenie
Pána
 
(Streda 18:30)
Jaroš
Jarošová
Pastorková
Mráz
Mrázová
Heldesová
  17:00
Rodina
Mištinová
Breznický
Sameková
Gonová

 

 

Vzhľadom k časovému predstihu spracovania rozpisu sa môže stať, že si lektor svoju službu nebude môcť vykonať.
V takomto prípade prosíme lektorov, aby si do tejto zastupujúcej služby zabezpečili náhradu.

Ďakujem za pochopenie.