Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

OKTOBER 2021 Slávenie Sobota 18:30 Nedeľa 07:00 Nedeľa 09:00 Nedeľa 11:00 Nedeľa 18:30
03. Október
Nedeľa
27. Nedeľa
v cezročnom období
 Breznický
Pastorková
Jaroš
Jarošová
Heldesová 
rod. Reháková   rod. Pavlíčková
+ deti
Pavlovičová
Bošková
10. Október
Nedeľa
28. Nedeľa
v cezročnom období
sr. Notre Dame

Fulier
Fulierová
Heldesová
rod. Stehlíková rod. Pilátová
+ deti
Breznický
Pastorková
17. Október
Nedeľa
29. Nedeľa
v cezročnom období
rod. Pidíková
+ deti
Gula
Gulová
Breznický
rod. Mištinová  rod. Ochránková
+ deti
Masárová
Bošková
24. Október
Nedeľa
30. Nedeľa
v cezročnom období
Pastorková
Bošková
Mráz
Mrázová
Breznický
 rod. Magulová  rod. Vyzváryová
+ deti
rod. Pidíková
+ deti
31. Október
Nedeľa

31. Nedeľa
v cezročnom období
Pastorková
Pavlovičová
Kršák
Kršáková
Breznický
 rod.
Reháková
rod. Košťálová
+  deti
Masárová
Bošková

 

 

Vzhľadom k časovému predstihu spracovania rozpisu sa môže stať, že si lektor svoju službu nebude môcť vykonať.
V takomto prípade prosíme lektorov, aby si do tejto zastupujúcej služby zabezpečili náhradu.

Ďakujem za pochopenie.