Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

MAREC 2019 Slávenie Sobota 18.30 Nedeľa 7.00 Nedeľa 9.00 Nedeľa 11.00 Nedeľa 18.30
03. marec
Nedeľa
8. Nedeľa 
v cezročnom období
Pastorková
Margetiaková
Gonová
Jaroš
Jarošová
Heldesová
Rehák
Reháková
Reháková 
 Ochránek
Ochránková
+ deti
 Rodina Magulová
06.marec
Streda
Popolcová Streda  
Dzian
Gonová
Heldesová
  17:00
Rodina Mištinová
Jaroš
Jarošová
Pavlovičová
10. marec
Nedeľa
1. pôstna Nedeľa
Sameková
Margetiaková
Jakubeková
Fulier
Fulierová
Heldesová
Stehlík
Stehlíková
Gajdová
Vyzváry
Vyzváryová
+ deti
Dzian
Pavlovičová
Gonová
17. marec
Nedeľa
2. pôstna Nedeľa Avdaljanová
Mitanová
Pavlovičová
Kršák
Kršáková
Heldesová
Ochránek
Ochránková
Kondákorová
Košťál
Košťálová
+ deti
Sameková
Mudrák
Gonová
24. marec
Nedeľa
3. pôstna Nedeľa sestry ND Gula
Gulová
 Heldesová
Rodina
Magulová
Pidík
Pidíková
+ deti
Madrová
Pavlovičová
Magulová
31. marec
Nedeľa
4. pôstna Nedeľa   Margetiaková
Jakubeková
Pavlovičová
 Mráz
Mrázová
Heldesová
Miština
Mištinová
Mištinová ml. 
 Kelemen
Kelemenová
+ deti
 Dzian
Sameková
Gonová

 

 

Vzhľadom k časovému predstihu spracovania rozpisu sa môže stať, že si lektor svoju službu nebude môcť vykonať.
V takomto prípade prosíme lektorov, aby si do tejto zastupujúcej služby zabezpečili náhradu.

Ďakujem za pochopenie.