Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

 

Novomestská púť aj s vladykom Cyrilom Vasiľom


7. septembra 2019 navštívil prepozitúru v Novom Meste nad Váhom vzácny hosť, arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Za účasti viacerých kňazov a asi päťsto veriacich z mesta aj z okolia celebroval na nádvorí slávnostnú svätú omšu na zavŕšenie trojdnia ku cti Panny Márie, patrónky mesta.
Už tradične sa veriaci schádzajú okolo sviatku Narodenia Panny Márie, ktorému je zasvätený farský kostol, aby Božej Matke ďakovali za pomoc a prosili o jej orodovanie. Vladyka Cyril v príhovore priblížil históriu sviatku, pomenoval aktuálne problémy a výzvy dnešnej doby a veriacich vyzval k úcte k životu, k matke a materstvu. Po skončení slávnosti bolo pripravené občerstvenie na nádvorí prepozitúry.

Štefan Gago

 

         

 

 

homília Mons.J.Jančovič (Štvrtok 05.09.2019 18:30)


homília Páter J.Ďurnek (Piatok 06.09.2019 18:30)

 

 

logoFarnost      

Novomestská púť v dňoch 5.9.-8.9. 2019 sa konala
s finančným prispením mesta Nové Mesto nad Váhom

      logoNM