Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Ján-Mária MIŠTINA
vysvätený 01.07.2017

Pavol TRGO, SJ
vysvätený 23.06.2012

Mgr. Milan NAĎ
vysvätený 29.11.2003

PaedDr. JCLic. Bartoloměj Marián ČAČÍK, O.Praem.
vysvätený 28.06.2002

Milan Matúš KOVÁČ, O.Praem.
vysvätený 29.06.1999

Peter Ivan BOŽIK, O.Praem.
vysvätený 29.6.1999

Mgr. Benedikt Róbert HAJAS, OP
vysvätený 24.06.1995

ThLic. Peter ŠIMKO
vysvätený 19.06.1993

Mgr. Jozef BAHNÍK
vysvätený 01.11.1991

Marián HOLBAY
vysvätený 06.01.1991

prof. RNDr. Ladislav CSONTOS, SJ. PhD.
vysvätený 16.2.1980

Dušan JURÁK
Vysvätený 10.6.1973

Michal POKOPEC
vysvätený 20.06.1971

Mons. ThDr. Karol KOLEČANSKÝ
Vysvätený 11.6.1944

František ONDREIČKA
vysvätený 27.06.1943


Elena Charis MIŠTINOVÁ
Večné sľuby 13.12.2014

Mária Ružena MINÁRIKOVÁ
Večné sľuby 18.5.2013