Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

 

Novomestská púť aj s Mons. Františkom Rábekom


5. septembra 2020 navštívil prepozitúru v Novom Meste nad Váhom vzácny hosť, ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR biskup Mons. František Rábek.
Už tradične sa veriaci schádzajú okolo sviatku Narodenia Panny Márie, ktorému je zasvätený farský kostol, aby Božej Matke ďakovali za pomoc a prosili o jej orodovanie. Tento rok bola púť vzhľadom na epidemiologickú situáciu o niečo skromnejšia, nie však menej dôstojnejšia.

 

homília vdp. Jozef Žvanda (Štvrtok 04.09.2020 18:30)


homília vdp. Peter Šimko (Nedeľa 06.09.2020 09:00)