Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

bcaputasprávca farnosti, farár, dekan
vdp. Mgr. Ing. Blažej ČAPUTA

 

 

        

kaplán
dp. Mgr. Tomáš Kišon

 

 

 

výpomocný duchovný
vdp. ThDr. Ing. Pavol TOMEK, PhD.,