Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

bcaputasprávca farnosti, farár, dekan
vdp. Mgr. Ing. Blažej ČAPUTA

 

 

        

kaplán
dp. Mgr. Tomáš Kišon

 

 

 

kaplán
dp. Mgr. Pavol Reisel

 

 

 

výpomocný duchovný
vdp. ThDr. Ing. Pavol TOMEK, PhD.,