Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Spoločenstvo s názvom „Emauzy“, vzniknuté v roku viery - „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma“? (Lk 24, 32)

Naše spoločenstvo vzniklo z túžby prehlbovať svoje životy s Pánom, stretávať sa s ním v jeho Slove, kde môžeme zakúšať jeho stvoriteľskú, uzdravujúcu, životodarnú a oslobodzujúcu moc. Spôsobom Lectio divina (čo hovorí Boh mne osobne), takto nechávame Boha vstupovať hlbšie do našich životov a spoznávame tak zámer, ktorý má s nami a to nás uschopňuje poznávať a lepšie plniť Jeho vôľu (naše osobné dejiny spásy).

Veríme, že táto túžba bola inšpirovaná Duchom Svätým a spoločenstvo vzniklo z Božej vôle.

Ovocie našich stretnutí:

- poznávame hlbšie osobu Ježiša Krista;
- prehlbujeme si vieru a povzbudzujeme sa navzájom;
- objavujeme talenty, ktoré do nás Boh vložil a doteraz boli zakopané a dostávame ďalšie dary;
- prežívame bratskú lásku a jednotu;
- Boh koná v spoločenstve s milosťou, ktorú by sme každý osobne nepoznali;
- prostredníctvom spoločnej modlitby dostávame milosť, ktorá nám pomáha plnšie uskutočňovať Božie slovo vo svojom živote;
- prežívame väčšiu radosť a vďačnosť z vykúpenia a to nás nabáda k hlbšej konverzii a pokániu;
- na stretnutiach býva príležitostne prítomný kňaz.

Chceme povzbudiť kohokoľvek bez rozdielu stavu alebo veku, kto cíti potrebu alebo pozvanie spoznávať Boha aj takýmto spôsobom, aby prišiel medzi nás. Stretnutia bývajú vždy v stredu po večernej sv. omši v Pastoračnom centre (príležitostne na fare), okrem prvej stredy v mesiaci.