Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

„Tretí rád je veľký zdroj milosti a Božej pomoci v duchovnom živote. Terciár je v duchovnom príbuzenstve s bratmi a sestrami sv. Norberta a tvorí s nimi duchovnú rodinu.

Zvláštnym duchovným dielom, ktorého prvenstvo patrí sv. Norbertovi, je založenie tretieho rádu. Je to spoločenstvo pridružené k premonštrátskemu rádu pre mužov a ženy žijúcich vo svete.

Tretí Norbertov rád vždy mal veľkú úlohu medzi katolíckym ľudom. Trvale ovplyvňuje kresťanské rodiny, chráni mládež, napĺňa svet duchom kláštorného života, pokánia a modlitby, pomáha zbožnému životu farnosti a pamätá na zomrelých.

Terciári majú určené modlitby a pôsty. Je zásluhou sv. Norberta, že utvorením tretieho rádu priviedol rehoľný život až k rodinným krbom a do víru svetských záležitostí.

Aj v Novom Meste nad Váhom pôsobí spoločenstvo tretieho rádu. Členom tretieho rádu sa môže stať každý, kto sa chce modliť, prinášať obety a poskytovať duchovnú a ľudskú pomoc.

Záujemcov, ktorí sa chcú bližšie oboznámiť s duchovným zameraním tretieho rádu, pozývame do kostola na modlitbu posvätného ruženca každú stredu o 18.00 h.

Mgr. Renáta Kukučková, terciárka