Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Spoločenstvo modlitby otcov v našej farnosti


Modlitby otcov je medzinárodné hnutie zložené z malých modlitbových skupiniek otcov, ktorí sa modlia za svoje deti, manželky a seba navzájom. Hnutie vzniklo z iniciatívy diakona Maurice Williamsa v Anglicku. Hlavným prvkom spirituality týchto skupiniek je hľadanie Božej vôle v životoch otcov prostredníctvom úplného odovzdania sa do Božích rúk v úplnej dôvere v Jeho plány.

Spoločenstvo MO vzniklo v roku 2017 v novembri a odvtedy sa pravidelne stretávame každú druhú stredu v mesiaci vo večerných hodinách od 20:00 – 22:00 v pastoračnom centre. V modlitbách otcov sa snažíme spolupracovať s Pánom na obnove otcovstva cez modlitbu.       

Naše stretnutia prebiehajú nasledovne- úvod patri modlitbe posvätného ruženca, pokračujeme čítaním Sv. Písma a krátkym rozjímaním, záver patrí spoločnému zdieľaniu.  Pri svojich modlitbách využívame  knižku MO, avšak nedržíme sa jej striktne.
V súčasnosti spoločenstvo tvorí  7 členov, ale sme otvorená skupina a radi medzi seba prijmeme aj ďalších otcov či už biologických, krstných, duchovných, ... .