Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Spoločenstvo vzniklo spontánne z podnetu dôchodcov.

Stretnutia sa konajú nepravidelne, zatiaľ v Pastoračnom centre.

Náplňou doterajších stretnutí boli tieto témy: prezentácia o milostivom obraze Trnavskej Panny Márie, List Jána Pavla II. seniorom - 1. časť, stretnutie s lekárom, pontifikát Jána Pavla II. Stretnutie začína modlitbou, samotnou témou a neformálnou diskusiou.

Pripravujeme: zájazd pre dôchodcov, zatiaľ jedno-dňový, besedy s vybranými osobnosťami duchovného a spoločenského života. Spoločenstvo nie je začlenené, zatiaľ, v žiadnej jestvujúcej organizácii, zvažuje sa členstvo v Katolíckej jednote dôchodcov Slovenska.