Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Po návšteve bratov dominikánov, promótora pre ruženec fr. Šimona Tyrola a jeho pomocníka fr. Bruna Donovala došlo v našej farnosti 7. novembra 2010 k založeniu ružencového bratstva.

Jeho vznik potvrdil promótor pre ruženec zaevidovaním v Dominikánskom mariánskom centre (DMC) Košice a vystavením zakladacej listiny. Jeho oficiálny názov je: Ružencové bratstvo pri Kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Bratstvo pozostáva z členov Večného, Svätého a Živého ruženca.

Za horliteľku ružencového bratstva zvolili Luciu Kondakorovú. Horliteľkou 1. ruže je Zdenka Hanzlíková, horliteľom 2. ruže sa stal František Krajči a 3. ruže Peter Kubala. Každá ruža si zvolila svojho patróna: 1. ruža – Jána Pavla II., 2. ruža – sv. Dominika Guzmu a 3. ruža - sv. Katarínu Siensku.

Cieľom spoločných mesačných stretnutí je modlitba ruženca, výmena tajomstiev, vzájomné spoznávanie sa členov, prípadne ich potrieb, ako aj farnosti a hľadanie riešení problémov. Okrem základného úmyslu, na ktorý sa každý člen bratstva modlí, možno pridať aj spoločný, podľa potrieb farnosti, aj svoj vlastný úmysel.

Distribuovaný časopis Ruženec nie je určený len predplatiteľom, za poplatok je k dispozícii v kostole i ďalším záujemcom. V časopise možno nájsť informácie o ružencových bratstvách, dominikánoch, meditácie k modlitbe ruženca, rôzne duchovné články, aj na pokračovanie ako: Panna Mária v dokumentoch Cirkvi, O pravej úcte k Panne Márii, Ako prežívam svätú omšu, História modlitby ruženca, Mária v umení, Žaltár – Máriina modlitebná kniha... Záujemcovia o staršie vydania si ich môžu vypožičať vo farskej knižnici. Má k dispozícii všetky čísla od začiatku roku 2008 a niektoré vydania starších ročníkov.

Ružencové bratstvo je otvorené spoločenstvo. Uvíta každého, kto má záujem prihlásiť sa doň, príp. navštíviť niektoré zo stretnutí. Stretnutia sa konajú vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 15.30 v Pastoračnom centre. Prípadnú zmenu včas ohlásime.