Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha


„Súkromné modlitby sa podobajú slame rozhádzanej po poli. Keď sa zapáli, plameň je slabý. Ak však zozbierame slamu do snopu, oheň je jasný a stúpa vznešene k nebesiam. Taká je spoločná modlitba.“
sv. Ján Mária Vianney
 
Modlitby matiek (MM) sa začali v roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve stare mamy Veronica a jej švagriná Sandra, obe z Anglicka, pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Mesiac sa modlili každý deň jeden desiatok radostnéhor uženca „ktorého si, Panna, v Betleheme porodila“, aby poznali Pánovu vôľu. Po mesiaci sa stretli s ďalšími matkami, ktoré mali problémy so svojimi deťmi, a tak vznikla prvá skupina MM. Modlitbou spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do Jeho rúk, aby On mohol konať v ich životoch a odstránil tak bolesti matiek. V priebehu niekoľkých rokov sa MM rozšírili do 105 krajín sveta bez akejkoľvek reklamy a cielenej popularity. MM sú pre všetky ženy so srdcom matky. Nerobíme rozdiely medzi fyzickými matkami, slobodnými ženami či bezdetnými manželkami, babičkami, rehoľníčkami. Na utvorenie skupinky stačia dve matky, najviac však osem. Skupinka sa stretáva pravidelne v ten istý deň a v tú istú hodinu. Mamy sa modlia jednoduché modlitby z knižočky, ktorú dostane každá nova členka. Niektoré mamičky prichádzajú pravidelne, iné, keď im to ich povinnosti dovoľujú alebo keď cítia potrebu spoločnej modlitby za svoje deti. Milosti z modlitieb prúdia aj na neprítomné mamy. Nie sú to uzavreté spoločenstvá, prijímajú medzi seba ďalšie mamy, ktoré chcú svoje deti, problémy, starosti, ale I radosti odovzdávať Pánovi. Máme prísnu zásadu mlčanlivosti, teda to, s čím sa matky zdôveria na stretnutí, sa nesmie zneužiť.
Prostredníctvom Listov MM (interne noviny) sme v kontakte s národnou koordinátorkou Jankou Pajanovou z Bratislavy a ostatnými skupinami matiek na celom Slovensku, dozvedáme sa o organizovaných akciách, o novo založených skupinkách, o svedectvách a mnohých vyslyšaniach, o úmysloch, za ktoré sa spoločne modlíme…
Stretávame sa každý utorok v Pastoračnom centre: od 9.00 hod. Staršie matky a od 10.00 hod. Mladé mamičky aj za účasti detí.