Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Na začiatku bola predstava, že mladí z farnosti sa budú po piatkovej „mládežke“ stretávať, tráviť spolu čas, modliť sa spôsobom blízkym generácii mladých, či len tak rozprávať sa, čo má kto nové.

Nebolo nás veľa, ale mali sme chuť začať a ľudí stále pribúdalo ... Prvou otázkou bolo, akú máme víziu a čo konkrétne chceme vo farnosti robiť. Sme partia mladých ľudí, ktorá vie, prečo (pre KOHO) chodí do kostola, túži rásť a podávať osobnú skúsenosť ďalej. Vnímame potrebu osloviť neznámych v zadných laviciach, dať im priestor, ponúknuť priateľstvo a svedectvo o Bohu a o tom, ako v našich životoch koná. Preto ten názov: NOVÉ MESTO. Chceme, aby ľudia vo farnosti tvorili naozaj nové mesto, ktoré bude vedieť kam, prečo a hlavne za Kým kráča.

Naším cieľom je poskytnúť zázemie, modlitby a formáciu mladým ľuďom, ktorí chcú VIAC než to, čo mali doteraz v živote a tiež sa zaradiť do efektívnej služby pre farnosť. Napr. birmovanci sú často nepovšimnutí v kostole a tak prvou vecou, do ktorej sme sa pustili, je celosvetovo známy Alfa kurz, ktorý v našej farnosti beží zatiaľ v jednej skupinke birmovancov.

Kurz pozostáva z 10 vskutku pútavých stretnutí. Počas prednášok birmovanci sledujú krátke ukážky zo známych filmov ako napr. Pán prsteňov alebo Matrix, ktoré súvisia s témou. Stretnutie začína pohostením a končí diskusiou v skupinkách. „Vďaka Alfe som uverila v Boha naozaj. Nie len z povinnosti. Za nič na svete by som ju nevymenila!“, vyjadrila sa o Alfe Monika, jedna z birmovankýň.

Ďalšou pravidelnou aktivitou spoločenstva sú otvorené chválové modlitebné stretnutia. Odštartovali sme ich 14. januára. Chceme sa spolu s mladými ľuďmi modliť cez moderné piesne chvál za naše mesto, farnosť, mladých v kostole a kamarátov „tam vonku.“ Taktiež vypočuť si Božie slovo na pútavé témy, ktoré hýbu životom ľudí. Prichystané býva občerstvenie a čaj. Najnovšie sa tešíme zo stále zlepšujúcej sa kapely spoločenstva, ktorej služba už začína aj mimo našej farnosti. Myslíme si, že partnerstvá medzi spoločenstvami, farnosťami či cirkvami sú pre dnešnú dobu veľmi dôležité, preto sa snažíme budovať ich a navzájom si „vypomáhať,“ napríklad aj so spoločenstvom Bétel z Hlohovca, ktorého kapela sa chystá niekedy „prestriedať“ tú našu (na chválach tu v NM) a naopak.

MODLITBY CHVÁL SA STÁVAJÚ TRADÍCIOU

Spoločenstvo NOVÉ MESTO pripravuje každý druhý piatok v mesiaci v Pastoračnom centre (PC) modlitby chvál dopĺňané krátkym vyučovaním alebo svedectvom. Pomaly sa stávajú tradíciou. Trvalo asi rok, kým sa z vízie 3 - 4 ľudí, ktorí nevedeli hrať na nijakom nástroji, stala realita a postupným prichádzaním ľudí vznikla kapela, ktorá hrá počas chvál.

Úprimne povedané, nevedeli sme, čo čakať, presnejšie koľko ľudí čakať. Veď s takouto modlitbou (nie je to koncert, ale modlitba!) sa ľudia predsa len doteraz u nás nestretli. Boli sme príjemne prekvapení, keď sa ľudia do PC len len zmestili. Ďalší dôkaz toho, že Boh je väčší, než naše obavy a o dôvod viac chváliť Ho.

Ľudia sú dnes hladní po Bohu, aj keď to rôzne zakrývajú. Našou úlohou ako kresťanov je podať svedectvo o tom, že veci hovorené v kostoloch sú aktuálne a zmysluplné aj pre dnešnú generáciu. Svedectvo je teda veľkým požehnaním, a preto sme boli veľmi radi, keď nám prišiel o svojej ceste k Bohu povedať aj bývalý narkoman a člen komunity Cenacolo - Ernest Kovacs z Hlohovca. Jeho život bol a ešte stále je veľmi zaujímavý, keďže sa k Bohu dostal až po tom, čo si svoje „odskákal" vo svete drog. Jeho cesta z hlohoveckého sídliska cez komunitu Cenacolo až do nášho PC bola možno dlhá a strastiplná, ale človek si uvedomí, aký je Boh milosrdný, keď počuje takýto príbeh. Bol pre nás veľkým obohatením a uvedomením si, za aké nespočetné veci môžeme Bohu ďakovať a chváliť ho.

Sme radi, že ľudia z farnosti spoznávajú modlitbu chvál a že sa stáva príležitosťou na hlbšie uvedomenie si potreby duchovna a priateľstva. Aj keď sa tieto modlitby zameriavajú predovšetkým na našu farnosť (teda vyslovene sa nezameriavajú na ekumenizmus), často prídu aj mladí z iných cirkví, čo nás veľmi teší. Vytvára sa tým priestor na vzájomné spoznávanie a obohacovanie.

Mnohokrát sa hovorí, že Boh dáva viac, než si vieme predstaviť, či pochopiť. Čo tak dať Mu šancu?

Viac info o spoločenstve a jeho akciách nájdete aj na facebooku po pridaní sa do skupiny „spoločenstvo NOVÉ MESTO“ alebo na www.spolocenstvonm.sk