Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

A Kochanovce

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE

Filiálky: Ivanovce, Melčice - Lieskové, Velčice

Vdp. Mgr. Andrej KRUPA, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Adamovské Kochanovce
Adamovské Kochanovce, 913 05 Melčice - Lieskové

tel.: 032/6490 213

e-mail: farnost.adamovskekochanovce@abu.sk

Farský kostol: sv. apoštolov Petra a Pavla (1760)


beckov

BECKOV

Filiálky: Kálnica, Krivosúd - Bodovka, Rakoľuby

Vdp. Mgr. František MAŠEK, farský administrátor

P. Jozef ČIRÁK, OFM, rektor kostola (Kostol sv. Jozefa)

P. Anton Milan Kračunovský, OFM, výpomocný duchovný (Kostol sv. Jozefa)

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beckov
916 38 Beckov

tel.: 032/7777 119

e-mail: farnost.beckov@abu.sk

Farský kostol: sv. Štefana Kráľa (1322)


Bosaca

BOŠÁCA

Filiálky: Haluzice, Nová Bošáca, Štvrtok, Trenčianske Bohuslavice, Zabudišová, Zemianske Podhradie

Vdp. Mgr. Richard JANKOVIČ, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bošáca
913 07 Bošáca 17

tel.: 032/7781 201

e-mail: farnost.bosaca@abu.sk

Farský kostol: Nanebovzatia Panny Márie (1733)


rkk bzincepodjavorinou

BZINCE POD JAVORINOU

Filiálky: Lubina

Vdp. Mgr. Ing. Ľudovít KUBÁŇ, farský administrátor

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bzince pod Javorinou
916 11 Bzince pod Javorinou 41

tel.: 032/7793 208

e-mail: farnost.bzincepodjavorinou@abu.sk

Farský kostol: sv. Michala Archanjela (1215)


rkk cachtice

ČACHTICE

Vdp. Mgr. Peter BELÝ, farský administrátor

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Čachtice
J. Urbanovského 940, 916 21 Čachtice

tel.: 032/7787 101

e-mail: farnost.cachtice@abu.sk

Farský kostol: sv. Ladislava (1390)


horná streda

HORNÁ STREDA

Filiálky: Brunovce

Vdp. Mgr. Michal KOLLÁR, farský administrátor

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horná Streda
916 24 Horná Streda 121

tel.: 032/7773 101

e-mail: farnost.hornastreda@abu.sk

Farský kostol: Všetkých svätých (1924)


hrádok

HRÁDOK

Filiálky: Hôrka nad Váhom, Lúka

Vdp. Mgr. Peter CIBIRA, PhD., farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hrádok
916 33 Hrádok nad Váhom 141

tel.: 032/7776 122

e-mail: farnost.hradok@abu.sk

Farský kostol: Panny Márie Nanebovzatej (1726)


hrachovište

HRACHOVIŠTE

Filiálky: Krajné, Podkylava, Višňové, Vaďovce, Hrašné, Kostolné

Vdp. Mgr. Irenej CIUTTI, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hrachovište
916 16 Hrachovište

tel.: 032/7790 685

e-mail: farnost.hrachoviste@abu.sk

Farský kostol: Návštevy Panny Márie (1757)


Modrová

MODROVÁ

Filiálky: Modrovka, Stará Lehota, Nová Lehota

Vdp. Jozef DROBNÝ, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Modrová
916 35 Modrová 99

tel.: 033/7785 154

e-mail: farnost.modrova@abu.sk

Farský kostol: sv. Michala Archanjela (1157)


MOR Lieskove

MORAVSKÉ LIESKOVÉ

Filiálky: Dolné Srnie

Vdp. Mgr. Eduard LAZO, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Moravské Lieskové
916 42 Moravské Lieskové 14

tel.: 032/7792 525

e-mail: farnost.moravskelieskove@abu.sk

Farský kostol: sv. Martina (1912)


Nova Ves

NOVÁ VES NAD VÁHOM

Filiálky: Beckovská Vieska, Kočovce

Vdp. ThLic. Ing. Dušan NEMEC, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Ves nad Váhom
Nová Ves nad Váhom 158, 916 31 Kočovce

tel.: 032/7798 106

e-mail: farnost.novaves@abu.sk

Farský kostol: sv. Martina (1633)


NMnV

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Vdp. Mgr. Ing. Blažej ČAPUTA, farár dekan
Vdp. Mgr. Tomáš Kišon, kaplán

Vdp. Mons. Dušan Jurák, výpomocný duchovný
Vdp. ThDr. Ing. Pavol Tomek, PhD., výpomocný duchovný
Vdp. Mgr. Jozef Bahník, výpomocný duchovný

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Mesto nad Váhom
Júliusa Gábriša 60/21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel:. 032/7712 373

e-mail: dekanat.novemesto@abu.sk

www.prepozitura.sk

Farský prepoštský kostol: Narodenia Panny Márie (1414)
Cirkevná škola: Spojená škola sv. Jozefa, Klčové 87


pobedim

POBEDIM

Filiálky: Bašovce

Vdp. JCLic. Ľuboš TVRDÝ, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pobedim
Poštová 1, 916 23 Pobedim

tel.: 032/7794 176

e-mail: farnost.pobedim@abu.sk

Farský kostol: sv. Michala Archanjela (1678)


podolia

PODOLIE

Filiálky: Častkovce, Očkov

Vdp. Mgr. Štefan ŠOKA, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Podolie
Farská 845, 916 22 Podolie

tel.: 032/7794 108

e-mail: farnost.podolie@abu.sk

Farský kostol: sv. Juraja (1758)


povazany

POVAŽANY

Filiálky: Potvorice

Vdp. Mgr. Róbert VACULA, farský administrátor

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považany
Svätý Kríž 188, 916 26 Považany

tel.: 032/7797 213

e-mail: farnost.povazany@abu.sk

Farský kostol: Povýšenia sv. Kríža (1830)


stará turá

STARÁ TURÁ

P. Mgr. Michal LEDECKÝ, OFMConv., farský administrátor, školský dekan

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Turá
Námestie slobody 3/79, 916 01 Stará Turá

tel.: 032/7763 104

e-mail: farnost.staratura@abu.sk

Farský kostol: Panny Márie Nanebovzatej (1758)