Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

A Kochanovce

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE

Filiálky: Ivanovce, Melčice - Lieskové, Velčice

Vdp. Mgr. Andrej KRUPA, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Adamovské Kochanovce
Adamovské Kochanovce, 913 05 Melčice - Lieskové

tel.: 032/6490 213

e-mail: farnost.adamovskekochanovce@abu.sk

Farský kostol: sv. apoštolov Petra a Pavla (1760)