Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

horná streda

HORNÁ STREDA

Filiálky: Brunovce

Vdp. Mgr. Michal KOLLÁR, farský administrátor

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horná Streda
916 24 Horná Streda 121

tel.: 032/7773 101

e-mail: farnost.hornastreda@abu.sk

Farský kostol: Všetkých svätých (1924)