Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

podolia

PODOLIE

Filiálky: Častkovce, Očkov

Vdp. Mgr. Štefan ŠOKA, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Podolie
Farská 845, 916 22 Podolie

tel.: 032/7794 108

e-mail: farnost.podolie@abu.sk

Farský kostol: sv. Juraja (1758)