Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

NMnV

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Vdp. Mgr. Ing. Blažej ČAPUTA, farár dekan
Vdp. Mgr. Tomáš Kišon, kaplán

Vdp. Mons. Dušan Jurák, výpomocný duchovný
Vdp. ThDr. Ing. Pavol Tomek, PhD., výpomocný duchovný
Vdp. Mgr. Jozef Bahník, výpomocný duchovný

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Mesto nad Váhom
Júliusa Gábriša 60/21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel:. 032/7712 373

e-mail: dekanat.novemesto@abu.sk

www.prepozitura.sk

Farský prepoštský kostol: Narodenia Panny Márie (1414)
Cirkevná škola: Spojená škola sv. Jozefa, Klčové 87