Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

V našej farnosti začal účinkovať nový spevácky zbor - CHORUS CATHOLICI.

Zmiešaný spevácky zbor (cca 20 členov), ktorý spoločne založili členovia mládežníckeho zboru a Scholy gregoriany.

Hlavnou úlohou novovzniknutého zboru je prezentovať pri liturgických sláveniach sakrálnu hudbu podľa liturgických odporúčaní a pravidiel (aj tých novších).

V repertoári bude mať miesto okrem klasickej aj novodobá sakrálna hudba.

Dôležitou úlohou zboru bude pomáhať organistom pri výučbe liturgických spevov veriacich. Okrem spevákov zbor disponuje aj nástrojovou sekciou.

Zbor vedú: Dominika Gajdová, Ing. Matúš Mravec, Martin Petrek.

(Zbor premiérovo účinkoval v rámci Veľkonočného trojdnia na Zelený štvrtok a Veľký piatok).