Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Ad maiorem Dei gloriam!

„Cirkev považuje gregoriánsky chorál za vlastný spev rímskeho obradu, a preto má mať tento chorál pri liturgických úkonoch za rovnakých podmienok popredné miesto.“ (Konšt. Sancrosanctum concilium, čl. 116; inštr. Musicam sacram, čl. 50a.)

Gregoriánsky chorál nie je len historický hudobný sloh alebo žáner - je to mohutný vývinový prúd európskej hudby vnútorne bohatý a členiteľný na vlastné formy a slohové línie. Pre jeho vznešený výraz a úžasnú citovú účinnosť sa zdôrazňuje, že je to umenie inšpirované Svätým Duchom. (Liturgický spevník I.)

Gregoriánska schola pri Prepozitúre Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom – Schola Gregoriana Praepositura Civitatis Novae vznikla v roku 2010 z iniciatívy miestneho chrámového hudobníka Martina Petreka. V súčasnosti ju tvorí 11 mladých mužov, ktorí sa tejto náročnej forme jednohlasného latinského liturgického spevu v chráme bez hudobných nástrojov venovali najskôr s formačnou pomocou d.p. Vladimíra Kiša, neskôr cenné skúsenosti prinášali jej členovia zo zahraničia - napr. od Svatomichalskej gregoriánskej scholy z Brna, s ktorou občas členovia scholy spolupracujú, alebo priamo od európskej špičky - parížskej scholy Choeur grégorien de Paris. Členovia gregoriánskej scholy sa v r. 2014 zúčastnili Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave.

Gregoriánska schola je spoločenstvom ľudí, ktorí sa chcú modliť prostredníctvom spevu gregoriánskeho chorálu. Za takmer päť rokov jej existencie pravidelne sprevádza bohoslužby v novomestskom prepoštskom kostole, účinkuje na liturgii i na koncertoch vo svojej diecéze, v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave a vo farnostiach v rôznych kútoch Slovenska. Schola doprevádzala spevom liturgiu napríklad v Nitre, Seredi, Topoľčanoch, Bánovciach nad Bebravou, Abraháme, Lučenci, vo viacerých farnostiach v okolí Nového Mesta nad Váhom.

Pri kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom od r. 1414 sídlil prepošt (posledným bol trnavský arcibiskup Július Gábriš) a už od čias Cyrila a Metoda bolo toto výnimočné miesto pútnickym centrom mariánskej úcty. Preto existencia scholy, ktorá interpretuje starobylý spev gregoriánskeho chorálu, pripomína významný charakter novomestského prepoštského kostola, snaží sa historický odkaz mariánskej úcty šíriť ďalej a touto cirkevnou tradíciou sa klania majestátu všemohúceho Boha.

Erb našej scholy odkazuje na zakladateľa prepozitúry - Ctibora zo Ctiboríc, na prepoštský chrám a jeho patrocínium, ktoré patrí Panne Márii.

 

Schola Gregoriana

Schola Gregoriana Praepositura Civitatis Novae  

Regenschori: Martin Petrek
Kontakt: martin.petrek.mp@gmail.com

http://scholapcn.webnode.sk/