Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

babky plagat2017Srdečne Vás pozývame na výstavu bábkových divadiel zo známych aj menej známych bábkových inscenácii rozprávok.
Výstava zobrazuje vývin 5 bábkových divadiel na Slovensku a ich inscenácie. Súčasťou výstavy je aj mala scéna, kde si deti môžu zahrať maňuškové divadlo.
Fotografie z výstavy nájdete na www.muzeumtn.sk/aktuality/otvorili-vystavu-babok

Výstava potrvá do 23.9.2017

Vstupne: deti do 6 rokov: zdarma,
deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia a ZTP: 0,80 €, dospeli: 1 €.
Učiteľsky dopravou: vstup zdarma.

Súčasne s výstavou prebiehajú prednášky pre deti zo škôl spojene s obrazovou prezentáciou:
1. Život a dielo Ľudmily Podjavorinskej (pri príležitosti výročia).
2. Hradiska v okolí Nového Mesta nad Váhom (archeologické nálezy).

V prípade záujmu o prednášku a dohodnutie termínov Vás prosíme kontaktovať na čísle 0911 327 605.