Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

26.2.2017 - Záverečná sv. omša
Kríž a utrpenie nie je centrom našej viery, centrom našej viery je Kristova láska - tak veľká, že je ochotná trpieť a zomrieť na kríži. "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma." Mk 8, 34.

25.2.2017 - Sv. omša a Novéna k MUP - Matke Ustavičnej pomoci

24.2.2017 - Koncert chvál
Večer zvelebenia odštartovalo počas misií spoločenstvo Calvary svedectvami, scénkou s maskami a známymi piesňami od Rieky života. Programu sa zúčastnili aj ľudia zo širšieho okolia a miestni birmovanci. Hudobníci z Calvary zahrali koncert chvál s podporou miestnej kapely No Enemy zo spoločenstva Nové Mesto.

24.2.2017 - Sv. omša s obnovou manželských sľubov
Láska je zastaviť sa pri človeku a venovať mu čas.

23.2.2017 - Eucharistická slávnosť s adoráciou

22.2.2017 - Detská svätá omša

21.2.2017 - Misijná svätá omša - katechéza s témou "Smrť a súd"

21.2.2017 - Evanjelizačný program na Spojenej škole sv. Jozefa
Tím spoločenstva Rieka života a Calvary v utorok 21.2 povzbudili svojou sériou evanjelizačných programov aj žiakov a študentov Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom, po ktorom sa konala sv. omša v telocvični školy.

20.2.2017 - Evanjelizačný program na ZŠ Tematínska
Laickí misionári zo spoločenstva Rieka života spolu s p. Zamkovským navštívili v pondelok 20.2.2017 so svojim evanjelizačným programom žiakov na ZŠ Tematínska v Novom Meste nad Váhom v rámci hodín náboženstva.

20.2.2017 - Detská svätá omša
Misijný program v Novom Meste nad Váhom pokračoval v pondelok poobede 20.2.2017 o 16.15 detskou svätou omšou, ktorú hudobne doprevádzal miestny detský spevokol.

19.2.2017 - Katechéza pre ženy
Ženám vo farnosti sa prihovoril otec Michal Zamkovský, ktorý hovoril o hodnote ženy - Božej dcéry. Falošný obraz ženy, ktorý nám podsúva diabol, je obrazom nedostatočnej hodnoty, sebapodceňovania.

19.2.2017 - Svätá omša s misijnou kázňou
Nedeľná misijná sv. omša o 9.00 v Novom Meste nad Váhom s kázňou o obnovení si významu krstu v našich životoch, celebroval p. Michal Zamkovský.

19.2.2017 - Stretnutie s mládežou
Misijný príhovor o. Zamkovského pre mladých, hlavne birmovancov o prijatí seba samého po nedeľnej sv. omši.

19.2.2017 - Svätá omša pre deti
Príhovor kazateľa na tému evanjelia o láske k blížnemu, ktorá sa vzdáva pomsty a napodobňuje tak milosrdného Otca.

18.2.2017 - Úvodná sv. omša