Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   Nedeľa 26.02. 15.00 Záver misií - KRÍŽ


   Nedeľa 26.02. 11.00


   Nedeľa 26.02. 09.00


   Nedeľa 26.02. 07.00


   Sobota 25.02. 18.00 Panna MÁRIA


   Sobota 25.02. 17.30 Novéna k Matke ustavičnej pomoci


   Piatok 24.02. 18.00 Obnova manželských sľubov – LÁSKA


   Piatok 24.02. 08.00 UTRPENIE


   Štvrtok 23.02. 18.00 Eucharistická slávnosť s adoráciou - O EUCHARISTII


   Streda 22.02. 18.00 JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA


   Streda 22.02. 16.15 Svätá omša pre deti


   Streda 22.02. 08.00 CIRKEV


   Utorok 21.02. 18.00 SMRŤ A SÚD


   Utorok 21.02. 08.00 SPOVEĎ


   Pondelok 20.02. 19.00 Katechéza pre mužov


   Pondelok 20.02. 18.00 OBRÁTENIE


   Pondelok 20.02. 16.15 Svätá omša pre deti


   Pondelok 20.02. 08.00 HRIECH


   Nedeľa 19.02. 18.30


   Nedeľa 19.02. 11.00


   Nedeľa 19.02. 09.00


   Nedeľa 19.02. 07.00


   Sobota 18.02. 18.00 Začiatok misií