Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

phoca thumb l arc13. novembra 2012 uplynulo 25 rokov od úmrtia arcibiskupa, novomestského prepošta Júliusa Gábriša.

Za hlaholu zvonov po večernej sv. omši sa spomienkový sprievod odobral k pamätnej tabuli umiestnenej na budove prepozitúry-fary.

Novomestský dekan-farár Ľudovít Malý prečítal životopis Július Gábriša. Modlitbou, zapálením sviec a kyticou kvetov prítomní ďakovali Bohu za pôsobenie tejto významnej osobnosti v Novom Meste nad Váhom.

Arcibiskup Gábriš zomrel v Trnave 13.11.1987. V Novom Meste nad Váhom pôsobil v r. 1962-1968. V r. 1968 bol menovaný za novomestského prepošta, prepozitúru spravoval do r. 1973. Dôležitosť jeho pôsobenia zvýrazňuje skutočnosť, že jedna z novomestských ulíc nesie jeho meno.

 

11142012682