Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 26.05.

8. nedeľa cez rok

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

7.00  Š Poďakovanie za dožitých 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov.
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † sestra Anna, manžel, rodičia a brat
18.30 Č † sestra a otec a za Božie požehnanie a zdravie  pre živú rodinu
Pondelok
27.05.

 

7.00 Š

Za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu

18.30 Č

† Anna Kozáčková( pohrebná)

Utorok
28.05.

 

7.00 P

† Margita Švaňová a za zdravie Božiu pomoc pre živú rodinu

18.30 Č

†  rodičia Mária a Jozefa Klukoví a starí rodičia

Streda
29.05.

7.00 Č

Za posilnenie vo viere a Božiu ochranu pre otca rodiny, synov a vnukov.

17.30 K

† rodičia z o. s., brat Jozef a za Božie požehnanie pre živú rodinu , (vigília slávnosti)

Štvrtok
30.05.

Najsvätejšieho Kristovho

Tela a Krvi
slávnosť

 7.00 Č

Za vnútorné uzdravenie a oslobodenie a za svetlo Ducha Svätého pre spovedníka

17.00 Č Za farníkov
18.30 K

† Marta Tinková  (Eucharistická procesia)

Piatok
31.05.

7.00 Š

† rodičia z o. s., † syn František, Jozef, Mikuláš, Karol a vnuk Jozef

18.30 K

† sestry, rodičia z.o.s. a ostatná † rodina

Sobota
01.06.

Fatimská Sobota 

7.00 Č

† rodičia, súrodenci a vnuk 

18.30

Š

Poďakovane Pánu Bohu za 45 rokov spoločného života pre  Mariana a Ľudmilu, prosba o Božie požehnanie do ďalších rokov a aj pre celú rodinu Šimkovú a Bednárovú

Nedeľa
02.06. 

9. nedeľa cezročnom období

 

7.00 K Za zdravie a pokoj pre rodinu Breznickú
9.00 Č Za farníkov
11.00 K

† manžel Zoltán, rodičia Durdíkoví a Racoví a † brat Igor

18.30 Š

Za Božie požehnanie pre terciárky sv. Norberta a celý Premonštrátský rád