Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Vyslovujeme úprimné poďakovanie dobrovoľníkom za účasť na sobotnej brigáde v podkroví nášho kostola. Prišlo viac ako 40 osôb. Bola vyčistená južná loď – podkrovie chrámu. Ešte raz ďakujeme ochotným mužov, ženám i mladým a najmä organizátorom brigády, na čele s pánom organistom Martinom Petrekom, za neskutočný obetavý výkon, Ďakujeme aj firme pani Kukanovej za chutný guláš počas série brigád. Nech vás všetkých Pán Boh bohato požehná.

2. Stretnutie Duchovnej rodiny pátra Gabriela sa uskutoční v pondelok 10.6.v kaplnke Školských sestier de ND o 17.00 a začne sv. omšou.

3. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace jún, júl a august. Zapisujeme v čase kancelárskych hodín i po sv. omšiach.

4. V utorok nebudú kancelárske hodiny, lebo sme s kňazmi na rekolekcii na Morave.

5. Srdečne pozývame na Farské spoločenstvo – stretnutie s hosťom v pc, posledné v tomto školskom roku, ktoré sa bude konať dna 12.06. 2024 o 18:15. Budeme diskutovať na tému Kresťan a spoločenstvo. Pozvanie prijali manželia Mištinoví, predstavitelia HKR na Slovensku. Opäť budeme mať aj priestor pre špeciálneho hosťa, kde nám pani Monika Magulová predstaví Kresťanský koučing. Všetci ste srdečne pozvaní.

6. V tomto týždni spovedáme:ráno a večer - ½ hodiny pred sv. omšami, vo štvrtok už od 17.00 počas tichej adorácie.

7. V piatok 14. júna o 18.30 bude sv. omša s katechézou pre birmovancov.

8. V sobotu ráno bude upratovať kostol skupina č. 8.

9. V sobotu 15.6. 2024 o 9.30 hod. bude v katedrále v Trnave kňazská vysviacka. Autobus sme neobjednali, lebo bol malý záujem. Pôjdeme teda individuálne, autami či spojmi.

10. Na budúcu nedeľu bude júnová zbierka na reštaurátorské práce.

11. Budúca nedeľa je tretia v mesiaci, Farská knižnica bude otvorená od 10.00 h do 10.50 h., ak bude záujem aj po sv. omši o 11.00 h. Pred farou bude prezentácia kníh na požičanie: Biblie; katechizmy; vieroučné ...

12. Na budúcu nedeľu 16.6. o 15.00 hodine všetkých pozývame na koncert Detského zboru pri novomestskej prepozitúre, ktorý bude v našom farskom kostole. Všetkých vás srdečne pozývame duchovne pookriať pri speve a hudbe našich detí a mladých.

13. V dňoch 13.6-16.6. sa MsKS v NM koná Festival židovskej kultúry. Osobitne dávame do pozornosti podujatie Biblická poézia v piatok o 17.00 a kresťansko - židovské stretnutie za účasti predstaviteľov cirkví a rabína v sobotu o 17.00. Podrobnosti na výveske i webe farnosti.

14. Slávnosť birmovania v NM bude v sobotu 26.10.2024 o 10:30 hod.

 

  

 

KoncertDetskehoZboru banner 

 

ChvalyNM20240621 banner 

 

DenRodiny banner

   

PutDoRimaJun banner

 

Minfa banner 

 

NardonyPochodZaZivotKE banner

   

DuchSluzbaVNemocnici banner 

  

PZ TN 

 

zbor banner