Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

V týždni: od pondelka do soboty - ráno i večer, pol hodinu pred svätými omšami.

Prvý piatok: pondelok až piatok ½ hodiny pred rannou sv. omšou a od 16.00 / v sobotu ½ hodinu pred svätými omšami.

Veľká noc/Vianoce: rozpis spovedania v dekanáte a vo farnosti - Veľkonočná spoveď.

 
Chorí - prvý piatok v mesiaci: kňaz chodí po domácnostiach a vysluhuje sviatosti. Telefonicky upresníme termín návštevy.
Chorí - Veľká noc/Vianoce: zapisujeme v sakristii. Telefonicky upresníme, kedy prídeme. V naliehavých prípadoch volajte na 0910 842 628.
 
Duchovná služba chorým v nemocnici Nové Mesto nad Váhom
- v sobotu po izbách chodí osoba poverená kňazom a zapisuje tých, ktorí majú záujem o sv. spoveď, sv. prijímanie a prijatie pomazania chorých;

- kňaz v sobotu podľa zoznamu prihlásených chodí po izbách a vysluhuje sviatosti chorým.

Duchovná služba chorým vo Fakultnej nemocnici Trenčín TU