Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Cirkev verí a zdôrazňuje silu požehnania. Každý veriaci môže prijať požehnanie.

Požehnávanie príbytkov, náboženských predmetov a osôb treba dohodnúť v sakristii, v kancelárii farského úradu osobne, alebo telefonicky.

Požehnávanie príbytkov je vhodné žiadať počas celého roka. Zvyčajne sa požehnávajú nové a zrekonštruované priestory, tiež priestory, v ktorých došlo k tragédiám a priestory, ktoré majú slúžiť verejnosti.

Požehnávanie predmetov - požehnáva sa: kríž, ruženec, obrazy a sochy svätých, liturgické nádoby, krížová cesta..., ale aj úžitkové predmety, predovšetkým dopravné prostriedky... Požehnaním predmetu prosíme Boha, aby chránil osobu, ktorá bude tento predmet používať.

Požehnávanie osôb - veriaci prosia Boha o pomoc a ochranu pred zlom, ale tiež vyjadrujú svoju vďačnosť a dôveru v Prozreteľnosť.

Pozrite si zoznam požehnaní TU