Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

I. POŽEHNANIA OSÔB

- Požehnanie rodín a ich členov
- Požehnanie rodiny
- Každoročné požehnanie rodín v ich domoch
- Požehnanie manželov
- Požehnanie detí
- Požehnanie detí vo Vianočnom období
- Požehnanie detí v rodine
- Požehnanie snúbencov
- Požehnanie ženy pred pôrodom a po pôrode
- Požehnanie starcov
- Požehnanie chorých
- Požehnanie tých, ktorí sú vyslaní ohlasovať evanjelium
- Požehnanie týkajúce sa katechézy a spoločnej modlitby
- Požehnanie združení na pomoc vo verejných potrebách
- Požehnanie pútnikov
- Požehnanie tých, čo sa vydávajú na cestu

II. POŽEHNANIA BUDOV A ROZLIČNÝCH ČINNOSTÍ VERIACICH

- Požehnanie diela prípravy novej budovy
- Požehnanie nového domu
- Požehnanie domu v období Zjavenia Pána
- Požehnanie nového seminára
- Požehnanie nového rehoľného domu
- Požehnanie novej školy alebo univerzity
- Požehnanie knižnice
- Požehnanie novej nemocnice alebo domu určeného na starostlivosť o chorých
- Požehnanie úradov, dielní a obchodov
- Požehnanie budov spoločenských oznamovacích prostriedkov
- Požehnanie budov a telocvičných priestorov
- Požehnanie všetkého, čo súvisí s cestovaním
- Požehnania osobitných technických prostriedkov
- Požehnanie pracovných prostriedkov
- Požehnanie zvierat
- Požehnanie polí, lúk a pasienkov
- Požehnanie prinesenej novej úrody
- Požehnanie pri stole

III. POŽEHNANIE PREDMETOV A ZARIADENIA V KOSTOLE, URČENÝCH NA LITURGICKÉ POUŽÍVANIE ALEBO PODOBNÚ ČINNOSŤ

- Požehnanie krstiteľnice, čiže nového krstného prameňa
- Požehnanie katedry, sedadla predsedajúceho, ambony, svätostánku a spovednice
- Požehnanie novej brány kostola
- Požehnanie nového kríža určeného na verejnú úctu
- Požehnanie obrazov, ktoré sa vystavujú na uctievanie veriacim
- Požehnanie nového zvona
- Požehnanie organa
- Požehnanie liturgických predmetov
- Požehnanie vody mimo slávenia omše
- Požehnanie staníc krížovej cesty
- Požehnanie cintorína

IV. POŽEHNANIE PREDMETOV SLÚŽIACICH ĽUDOVEJ NÁBOŽNOSTI

- Požehnanie nápoja alebo pokrmov a iných vecí
- Požehnanie predmetov slúžiacich úcte a nábožnosti
- Požehnanie ružencov
- Požehnanie a vkladanie škapuliara

V. POŽEHNANIE PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

- Velebenie Boha pri vzdávaní vďaky za prijaté dobrodenia
- Požehnanie pri rozličných príležitostiach