Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace apríl a máj. Zapisujeme počas kancelárskych hodín i po sv. omšiach.

2. V pôstnom období býva pobožnosť Krížovej cesty, v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. Pozývame spoločenstvá vo farnosti zapojiť sa a viesť krížovú cestu. Môžete sa v sakristii zapísať.

3. V stredu pozývame prvoprijímajúce deti zo ZŠ Tematínska a ZŠ Odborárska na katechézu o 16:30 v Pastoračnom centre. Všetky ostatné prvoprijímajúce deti pozývame na sv. omšu o 17:30 v kostole.

4. Srdečne vás pozývame na Farské spoločenstvo – Lectio divina, spoločné biblické zamyslenie nad evanjeliom budúcej nedele, v túto stredu6.3 o 18:15 v pastoračnom centre.

5. Spovedáme ako v bežnom týždni - ½ hodiny pred sv. omšami - a vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie

6. V piatok o 18.30 pri sv. omši bude katechéza birmovancov. Prosíme o ich účasť.

7. V piatok 19.30 bude na fare stretnutie Ekonomickej farskej rady.

8. Upratovanie kostola má v piatok večer po omši skupina č.2.

9. Stretnutie Ružencového bratstva bude v sobotu 9.3. po rannej sv. omši v pastoračnom centre.

10. Pozývame vás na duchovnú obnovu našej farnosti s komunitou Blahoslavenstiev s názvom „Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta“. Koná sa v sobotu 9.marca, začína o 10.00 h. v pastoračnom centre.Prihlasovanie nie je potrebné. Počas obednej prestávky bude zabezpečené občerstvenie. Podrobnejšia informácia je na výveske i webe.

11. Na budúcu nedeľu bude marcová zbierka na reštaurátorské práce v našom chráme.

12. Pri bočnom vchode do kostola si môžete vyzdvihnúť tlačivo na 2% z dane za rok 2023 pre OZ Premena a tým podporíte kresťanské hodnoty a aktivity vo farnosti.

13. Ponuku tzv. Extrémnej krížovej cesty, ktorá bude 15.3. 2024 (Bošáca – Trenčín), nájdete na výveske i webe farnosti.

14. Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote,..