Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes bude novembrová zbierka na reštaurátorské práce v našom chráme.

2. Dnes je tretia nedeľa v mesiaci, Farská knižnica je pre chorobu zatvorená.

3. V pondelok 20.11. bude stretnutie Duchovnej rodiny pátra Gabriela v kaplnke Školských sestier. Začne sa o 17.00 svätou omšou.

4. V utorok o 18.00 bude v Trnavskej bazilike svätá omša so slávnostným zakončením Trnavskej novény.

5. V utorok 21.11 o 20:00 v Pastoračnom centre budú Modlitby otcov. Srdečne pozývame.

6. V stredu 17.30 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

7. V mene organizačného výboru srdečne pozývame na Farské spoločenstvo v stredu 22.11 o 18:15, zavíta medzi nás vzácny hosť: Mgr. art Jana Zaujecová - autorka liturgického rúcha, ktoré mal oblečené Sv. Otec pri sv. omši v Šaštíne. Veríme, že si nájdetečas i chuť a prídete na hodnotnú prednášku s následnou diskusiou.

8. Spovedáme ½ hodiny pred sv. omšami, vo štvrtok aj od 17.00 počas adorácie.

9. Upratovanie kostola má v piatok ránoskupina č.3.

10. Spoločenstvo Nové Mesto pozýva všetkých v piatok na hudobne sprevádzanú svätú omšu a po nej na spoločnú chválovú adoráciu. Všetci ste srdečne vítaní

11. Komisia pre mládež našej arcidiecézy organizuje Mládežnícky ples, na ktorý ste pozvaní všetci vo veku od 16 do 35 rokov. Ples sa bude konať vo Dvorníkoch. Viac informácií a možnosť ako sa prihlásiť sa dočítate na plagáte alebo sociálnych sieťach Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy.

12. V sobotu 25.11. o 18.00 bude v Svadobke v Pobedime duchovný program na počesť + kňaza Michala Petráša, jezuitu. V programe je uvedenie novej knihy i dokumentárneho filmu a diskusia s provinciálom jezuitov. Podrobnejší informácie sú na výveske i webe farnosti.

13. Informáciu o duchovnej obnove pre mužov máte na výveske i tu.