Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok) - zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)

26. február - Výročný deň ľudových misií

Každý deň v pôste (40 dní pred Veľkou Nocou) - vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)

Každý piatok v pôste - pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu

Zelený štvrtok - pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)

Veľký piatok - nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku

Veľkonočná vigília (Vzkriesenie) - obnovenie krstných sľubov

Zoslanie Ducha Svätého - účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv - účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)

Najsvätejšie Srdce Ježišovo - účasť na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu

Porciunkula - 2. augusta - nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha)

Každý deň v októbri - modlitba ruženca v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)

1. - 8. november - len pre duše v očistci - nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých

2. november - len pre duše v očistci - nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha)

Nedeľa Krista Kráľa - účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia

31. december - pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime

Pri požehnaní Sv. Otca - na Veľkú noc a Narodenie Pána - Urbi et Orbi