Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Na základe Vašej žiadosti, v zmysle Kánonov 910 § 2 a 230 § 3 Kódexu kánonického práva (zároveň v zmysle Kán. 943 KKP - povolenie vyložiť a uschovať Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu bez požehnania) udeľujem fakultu mimoriadneho vysluhovateľa Eucharistie vo farnosti Nové Mesto nad Váhom nasledujúcim rehoľným sestrám:

• Sr. M. Noemi
• Sr. M. Regina
• Sr. M. Magdaléna
• Sr. M. Marcela
• Sr. M. Katarína
• Sr. M. Anežka
• Sr. M. Bohdana
• Sr. M. Cordia
• Sr. M. Timotea

za týchto podmienok:
■ keď chýba kňaz, diakon alebo akolyta,
■ keď vyššie menovaným bráni v rozdávaní sv. prijímania iná pastoračná služba, choroba alebo pokročilý vek,
■ keď je počet veriacich, pristupujúcich k sv. prijímaniu, taký veľký, že by sa veľmi predĺžilo slávenie sv. omše.

Mimoriadne vysluhovateľky treba do tejto služby uviesť, ak sa to ešte nestalo, predpísaným obradom (pozri Direktórium 1991, s. 245). Potrebné je poučiť ich o základných pravdách Eucharistického tajomstva a oboznámiť ich aj s liturgickými normami, ktorými sa riadi slávenie Eucharistie. Treba zdôrazniť, že majú byť v stave milosti posväcujúcej, keď berú do rúk Oltárnu sviatosť.

S katolíckym pozdravom
generálny vikár Ján Paučír

Dekrét: Mimoriadne vysluhovateľky Eucharistie, ABÚ Trnava, číslo: 2178/15