Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Vo farnosti máme pobožnosti:

Celodenná poklona - 26. októbra v čase od 7.30 do 18.25
Eucharistická adorácia - štvrtok po večernej sv. omši
Prvopiatková pobožnosť - prvý piatok po rannej sv. omši
Spoločná modlitba ruženca - pred rannou sv. omšou
Fatimská sobota - prvá sobota v mesiaci po sv. omši
Večeradlo - utorok pred večernou sv. omšou
Pobožnosť Krížovej cesty - piatok po rannej sv. omši - piatok o 17.50 - nedeľa o 15.00