Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Jan Pavol IIPápež Ján Pavol II. sa vo svojom kazateľskom a osobnom živote snažil žiť a kázať posolstvo Božieho Milosrdenstva. Ako veľký milosrdný otec písal v encyklike o Božom Milosrdenstve: "Posolstvo Božieho Milosrdenstva mi bolo vždy milé a blízke... ktoré som si zobral na Petrov stolec a ktoré vo vnímaní formuje obraz tohto pontifikátu".

V jeho písomnostiach a homíliách predložil Božie Milosrdenstvo ako odpoveď na svetové problémy a ako posolstvo tretiemu miléniu. Beatifikoval a kanonizoval sestru Faustínu Kowalskú, reholnú sestru spojenú s posolstvom a urobil to v Ríme a nie v Poľsku na zvýraznenie, že Božie Milosrdenstvo je pre celý svet.

Keď pápež Ján Pavol II. kanonizoval sestru Faustínu, taktiež v rovnaký deň prekvapil celý svet zavedením Nedele Božieho Milosrdenstva (sviatok spojený s posolstvom) ako sviatok pre celú Cirkev. Tento sviatok sa slávi na prvú nedeľu po Veľkej noci. O tomto dni Ján Pavol II. povedal: "Toto je najšťastnejší deň môjho života".

V roku 2002 pápež zveril celý svet do Božieho Milosrdenstva, keď posvätil svätinu Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikoch, na predmestí Krakowa v Poľsku. To je miesto, kde sú uložené telesné pozostatky svätej Faustíny. Svätý otec si spomína, že ako mladý človek pracoval v lome, len niekolko metrov od dnešnej svätyne. Taktiež povedal, že dlho myslel na svätá Faustínu, ked písal svoju encykliku o Božom Milosrdenstve. Okrem toho Svätý otec často citoval z Denníčka svätej Faustíny a modlil sa ruženec Božieho Milosrdenstva pri svätom hrobe.

Po zvážení, že svoj život zveril do Božieho Milosrdenstva a svätej Faustíne, niet sa čo čudovat, že pápež Ján Pavol II. zomrel na vigíliu Božieho Milosrdenstva (večer pred sviatkom). Taktiež nie je prekvapením, že nám Svätý otec zanechal odkaz v Nedeli Božieho Milosrdenstva, ktorý bol čítaný vo sviatočný den po svätej omši, ktorá bola celebrovaná ako zádušná omša za Svätého otca.

Opakovane Ján Pavol II. písal a hovoril o našej potrebe obrátiť sa k Božiemu milosrdenstvu ako odpoveď na špecifické problémy našej doby. Zanechal silný symbol zameraný na posolstvo Božieho Milosrdenstva a jeho oddanosť počas jeho pontifikátu bude viesť Cirkev dlho po jeho smrti.

Pápež Ján Pavol II. - Citáty

"Okamžite po nástupe na Petrov stolec v Ríme, som považoval toto posolstvo (Božieho Milosrdenstva) ako moju špeciálnu úlohu. Božia Prozretelnosť mi to pridelila v súčasnej situácii muža, Cirkvi a sveta. Dalo by sa povedať, že práve táto situácia mi určila toto posolstvo ako cieľ pred Bohom".

"Tí, ktorí úprimne hovoria "Ježiš, dôverujem v teba" nájdu potešenie vo všetkých svojich úzkostiach a obavách". "Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdensvo - túto lásku, ktorá je dobrotivá, ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha".

"Posolstvo Božieho Milosrdenstva mi bolo vždy milé a blízke... ktoré som si zobral na Petrov stolec a ktoré vo vnímaní formuje obraz tohto pontifikátu".

"Buďte apoštolmi Božieho Milosrdenstva pod Máriiným materinským a láskavým vedením".

"Cirkev nanovo číta posolstvo o milosrdenstve, aby naozaj prinášala pokoleniu končiaceho sa tisícročia i nasledujúcim generáciám svetlo nádeje ... Je to posolstvo jasné a čitateľné pre každého".

"Zvelebujme Boha za veľké skutky, ktoré vykonal v jej (Faustíninej) duši. Oslavujme ho a ďakujme mu za veľké skutky, ktoré urobil a stále robí v ľudských dušiach, ktoré vďaka jej svedectvu a posolstvu objavujú nekonečné Božie milosrdenstvo".