Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Modlí sa na 5 desiatkovom ruženci

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého
Otče náš ...
Zdravas′ Mária ...
Verím v Boha ...

Na veľkých zrnách sa modlí 1 krát

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv,
dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista,
na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na malých zrnkách sa modlí 10 krát

Pre jeho bolestné umučenie,
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Na konci ruženca sa modlí 3 krát

Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný,
zmiluj sa nad nami, i nad celým svetom.

 

KORUNKA - Ruženec k Božiemu milosrdenstvu (recitovaný)

   

KORUNKA - Ruženec k Božiemu milosrdenstvu (recitovano - spievaný)

KORUNKA - Ruženec k Božiemu milosrdenstvu (spievaný)

 

Prisľúbenia

S modlitbou korunky spojil Ježiš jedno všeobecné prisľúbenie a štyri osobitné.

Všeobecné prisľúbenie vyjadril počas zjavenia z 22. mája 1937 a zopakoval ho 28. januára 1938 slovami: „Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť .“ V máji 1938 Spasiteľ tento prísľub doplnil, keď vysvetlil, že korunkou si možno vyprosiť všetko, čo je v súlade s Božou vôľou. Ježiš je pripravený dať „ Všetko “, čo v spomenutom kontexte znamená aj spasiteľné milosti, aj časné dobrodenia pre spoločenstvo i pre jednotlivcov.

Potvrdenie všeobecného prisľúbenia nájdeme aj v skorších zjaveniach z novembra 1936: „Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote .... “, „Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť túto korunku. Vzrušia sa hlbiny môjho milosrdenstva voči tým, ktorí odriekajú túto korunku.“