Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Drahí Veriaci,

Reštaurátorské práce prebiehajú aj za spoluúčasti nás, veriacich. Ak by ste chceli podporiť tento projekt, môžete tak urobiť na dolu uvedenom účte.
Vopred ďakujeme.

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nové Mesto nad Váhom
J. Gábriša 60/21, 0915 01 Nové Mesto nad Váhom

Účet na reštaurátorské práce v presbytériu farského kostola:   SK33 0900 0000 00520251 3026