Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

OrganHudba bola odjakživa prostriedkom oslavy Boha a vyjadrenia radosti z neho. Starobylý žalm 98 to vyjadruje slovami: „Za hlaholu trúb a poľníc jasajte pred tvárou Kráľa a Pána.“ Keď som si prezeral útroby nášho organa, videl som s obdivom, že to je dokonca niekoľko tisíc „trúb a poľníc“. A niektoré basové píšťaly majú naozaj úctyhodné rozmery. Posviacka zrenovovaného organa je radostná udalosť v živote našej farnosti. Tento veľkolepý hudobný inštrument nám bude opäť pomáhať vo vyjadrení svojich citov, lásky, oslavy a oddanosti voči Bohu.

Podľa žalmu 33 však máme Bohu spievať „novú pieseň“, čím sa myslí nie nejaký nový text pesničky, ale nové srdce, ktoré oslavuje Boha: srdce, v ktorom je úplná dôvera v Boha i ťažkých situáciách, srdce zbavené hriechu, nenávisti či nevraživosti k blížnemu. Srdce, ktoré odpustilo a už sa nevracia k starým sporom. Srdce pokorné, ktoré pristupuje s úctou k druhému človeku.

Zaznejú tóny zrenovovaného, ba dokonca podstatne vylepšeného organa. Pri oprave nástroja ma zvlášť zaujalo, aké náročné je ladenie a intonovanie píšťal. Fakticky stále treba na tom pracovať a upravovať to, inak bude organ vydávať falošné zvuky. Je to ako nejaký živý organizmus, ktorému sa treba venovať. Podobne, denne má kresťan v spytovaní svedomia, modlitbe, pri uvažovaní nad Bibliou vylaďovať svoju dušu, aby z nej nevychádzali „falošné tóny“, aby to neškrípalo vo vzťahoch, aby som nebol kresťanom, ktorý žije dvojtvárny život - jeden v kostole a druhý doma či v práci.

Necítim potrebu zrenovovať aj svoje vnútro? Vyladiť ho, aby ladilo s Bohom i s blížnym? Myslím, že najkrajšou oslavou opraveného organu bude snaha opraviť vzájomné vzťahy vo farnosti, aby sme aj my spolu ladili ako tie píšťaly, rozumeli si, chápali sa vzájomne, vedeli si aj odpúšťať a aby zmizli dlhotrvajúce napätia.

Milí obyvatelia Nového Mesta a drahí veriaci, prajem vám veľa krásnych chvíľ v našom chráme, podfarbených úžasnou hudbou tohto kráľovského nástroja. Nech nám tóny organa pomáhajú dvíhať naše srdcia k radostnej oslave Boha a nech náš spoločný radostný spev vychádza z navzájom zladených sŕdc ako „nová pieseň“, ako prejav blízkosti k druhému človeku, ako vyjadrenie ochoty vzájomne si odpúšťať.

Blažej Čaputa, dekan-farár