Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 19.05.

Nedeľa
Zoslania
Ducha Svätého
Turíce

7.00  P † Anna Homerová, manžel, a synovia
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † Paula Trebichavská
18.30 Š † rodičia Ján a Jaroslava Brezovákoví a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Pondelok
20.05.

 

7.00 P

† dcéra Marika a manžel

18.30 Š

† Jozef Augustín (pohrebná)

Utorok
21.05.

 

7.00 K

† Róbert

18.30 K

† Pálenská, Jamborová a Novotková

Streda
22.05.

7.00 Š

† manžel, sestry a † rodičia z o. s.

17.30 K

† Milan a Anna Bublaví

Štvrtok
23.05.

 7.00 Š

† starí rodičia z.o.s.

18.30 K

Prosba o Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Rehákovú

Piatok
24.05.

7.00 K

† rodičia Štefan a Veronika a za Božiu pomoc pre celú živú rodinu

18.30 Č

† Robert Beňo

Sobota
25.05.

 

7.00 K

† sestra Alojzia, švagor Ján, rodina Železníková a Hlistová

18.30

K

† manžel Štefan, rodičia z.o.s., súrodenci, švagriná Evka a za Božie požehnanie pre živú rodinu

Nedeľa
26.05. 

8. nedeľa cez rok

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

7.00 Š Poďakovanie za dožitých 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov.
9.00 Č Za farníkov
11.00 K

† sestra Anna, manžel, rodičia a brat

18.30 Č

† sestra a otec a za Božie požehnanie a zdravie  pre živú rodinu