Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 12.05.

7. veľkonočná
nedeľa

7.00  T Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc pre Evu a sestra
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za dar viery a dary Ducha Svätého pre rodinu Paulechovú a Jarošovú
18.30 Š † rodičia Kravarčíkových a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Pondelok
13.05.

 Prebl. P. Márie Fatimskej

Ľubovoľná spomienka

7.00 Č

Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života a požehnanie pre celú rodinu

18.30 Č

Na úmysel celebranta

Utorok
14.05.

 

7.00 P

Za nenarodené deti

18.30 Č

† Mária a Vojtech a ich deti Marián, Vierka a zať Zdenko

Streda
15.05.

7.00 Č

Na úmysel

17.30 K

† rodina Bajzíková a Kurnická

Štvrtok
16.05.

 Sv. Jána Nepomuckého

kňaza a mučeníka
spomienka

 7.00 Č

† brat Milan nedožitých 80 rokov a † rodičia Alojz a Augustína a starí rodičia z oboch strán

18.30 Č

† matka Terézia, sestra Mária, starí rodičia a ostatná zosnulá rodina

Piatok
17.05.

7.00 K

† Viera Kubalová a za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu

18.30 K

† Agnesa a Ján

Sobota
18.05.

 Svätodušná vigília

7.00 Č

† Ľudmila Pokopcová a manžel Pavel a † rodičia z o.s.

19.30

K

Na úmysel

Nedeľa
19.05. 

Nedeľa
Zoslania
Ducha Svätého
Turíce


 

7.00 P † Anna Homerová, manžel, a synovia
9.00 Č Za farníkov
11.00 K

† Paula Trebichavská

18.30 Š

† rodičia Ján a Jaroslava Brezovákoví a za Božie požehnanie pre živú rodinu