Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 05.05.

6. veľkonočná
nedeľa

7.00  K † rodičia z o.s., strýkovia Jozef a František, brat Stanislav a za ostatných zomrelých z rodiny
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č † rodičia Jozef a Ľudmila a za Božiu pomoc pre ostatnú živú rodinu
18.30   Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov spoločného  života
Pondelok
06.05.

 

7.00 Š

† manžel, rodičia z oboch strán a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu

18.30 Č

Na úmysel celebranta

Utorok
07.05.

 

7.00 K

Poďakovanie za Božie požehnanie a ochranu nebeskej Matky Panny Márie a prosba o ďalšie Božie požehnanie

18.30 Š

† manžel Alexander Fačkovec

Streda
08.05.

7.00 Š

Prosba o Božiu pomoc pre Janu

17.30 K

† z rodiny Polčanovej a Klčovej  (Vigília slávnosti)

Štvrtok
09.05.

Nanebovstúpenie Pána

slávnosť

 7.00 Š Za duše v očistci
17.00 K Za farníkov
18.30 Č

† rodičia Emília a Ján

Piatok
10.05.

7.00 K

† rodičia Durdíkoví a bratia

18.30 Č

Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre syna Martina, brata Dušana a švagrinú Jolanu

Sobota
11.05.

7.00 K

Za živých a † členov ružencového bratstva a za   dobrodincov chrámu

9.00 K Za prvoprijímajúcich (ZŠ kpt. Nálepku)
11.00 Č Za prvoprijímajúcich (ZŠ Sv. Jozefa)
18.30

Š

† Anna Otavová a za Božie požehnanie pre živú rodinu

Nedeľa
12.05. 

 7. veľkonočná nedeľa

 

7.00 T Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc pre Evu a sestra
9.00 Č Za farníkov
11.00 K

Za dar viery a dary Ducha Svätého pre rodinu Paulechovú a Jarošovú

18.30 Š

† rodičia Kravarčíkových a za Božie požehnanie pre živú rodinu