Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 28.04.

5. veľkonočná
nedeľa

7.00  P Za zdravie, Božiu pomoc pre rodinu Bangovú
9.00 K Za farníkov
11.00 K Prosba o navrátenie ku sviatostnému životu pre rodinu Fáberovú
18.30 Š Poďakovanie za dar života a prosba za zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov
Pondelok
29.04.

 Sv. Katarína Sienská

panna a Učiteľka Cirkvi
sviatok

7.00 K

† matku, starú matku a tetu Máriu Turákovú

18.30 T

(pohrebná)

Utorok
30.04.

 

7.00 P

Za Božie požehnanie pre rodinu Mrázikovú

18.30 K

Za dary DS a ochranu Panny Márie pre vnuka Filipka a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu

Streda
01.05.

 Sv. Jozefa, robotníka

Ľubovoľná spomienka

7.00 K

Poďakovanie za dožitých 80 rokov života a za Božie požehnanie do ďalších rokov života

17.30 Š

† manžel, sestra a rodina Hendrichová

Štvrtok
02.05.

 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

 

 7.00 T † Dominik, Apolónia a Pavol Királových
18.30 Š

† Vincent Markech

Piatok
03.05.

 Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Sviatok
Prvý piatok

7.00 K

† manželka Božena (nedožitých 79 rokov) a za Božiu pomoc pre syna Mariana a ostatnú živú rodinu Klimovú

18.30 Č

Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života a prosba o požehnanie do ďalších rokov

Sobota
04.05.

Fatimská sobota 

7.00 Č

† rodičia, starí rodičia z o.s. a za Božiu pomoc a ochranu pre živú rodinu

9.00 K Za prvoprijímajúcich ZŠ Tematínska
11.00 K Za prvoprijímajúcich ZŠ Odborárska
18.30

Š

Na úmysly Panny Márie

Nedeľa
05.05. 

 6. veľkonočná nedeľa

 

7.00 K † rodičia z o.s., strýkovia Jozef a František, brat Stanislav a za ostatných zomrelých z rodiny
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č

† rodičia Jozef a Ľudmila a za Božiu pomoc pre ostatnú živú rodinu

18.30  

Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov spoločného  života