Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 21.04.

4. veľkonočná
nedeľa

Nedeľa
Dobrého pastiera

7.00  P † rodičia, sestru a bratov
9.00 K Za farníkov
11.00 K † Anna Haščičová a prosba o Božie požehnanie pre celú živú rodinu
18.30 Š Za kňazov farnosti, prosba o Dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie
Pondelok
22.04.

 

7.00 T

† Zuzka Spišáková, Danka Kizeková a Soňa Boháčová

18.30 K

Na úmysel

Utorok
23.04.

 

7.00 Š

† rodičia Hladkí a rodičia Nižňanskí a † manžel Eduard

18.30 P

† Miroslav a Monika a rodičia z oboch strán

Streda
24.04.

Sv. Juraja, mučeníka

ľubovoľná spomienka

7.00 T

† Vladimír a Eliška Uhlíkoví

17.30 K

† manžel  a † rodičia z o.s.

Štvrtok
25.04.

Sv. Marka,evanjelistu
sviatok

 

 7.00 P † rodičia, starí rodičia z o. s. a krstný otec Ľudovít
18.30 Š

† rodičia Pagáčoví a Vaškoví a švagor Stanislav a za Božie požehnanie a zdravie pre vnučku a celú živú rodinu

Piatok
26.04.

 

7.00 Š

† manžel Vojtech a rodičia

18.30 K

Za manžela Juraja aby mu dal Boh večnú slávu a trpezlivosť v starobe pre manželku Oľgu

Sobota
27.04.

7.00 K

† Roman Bartoš

18.30

T

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa
28.04. 

 5. veľkonočná nedeľa

 

7.00 P Za zdravie, Božiu pomoc pre rodinu Bangovú
9.00 K Za farníkov
11.00 K

Prosba o navrátenie ku sviatostnému životu pre rodinu Fáberovú

18.30 Š

Poďakovanie za dar života a prosba za zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov