Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 14.04.

3. veľkonočná nedeľa

7.00  P † František Bago a za dar viery pre rodinu
9.00 K Za farníkov
11.00 K Poďakovanie za 50 rokov života a prosba o dar živej viery v rodine
18.30 Š † František, brat Daniel a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Pondelok
15.04.

 

7.00 Š

† Michal Praslička (1.výročie)

18.30 K

† Helena Malíková (pohrebná)

Utorok
16.04.

 

7.00 K

† Mária Gašparová

18.30 Š

Prosba o Dary Ducha Svätého pre deti

Streda
17.04.

 

7.00 Š

† Ján Prikryl

17.30 K

† páter Imrich Kelemen, brat Ján, manželka Helena, nevesta Ľudmila, vnuk Mirko a za Božie požehnanie pre živú rodinu

Štvrtok
18.04.

 

 7.00 P † rodičia Pavol a Magdaléna a starí rodičia z oboch strán
18.30 Š

† rodičia Baničových a Božiu pomoc pre živú rodinu

Piatok
19.04.

 

7.00 K

Za uzdravenie mamy a krstnej mamy

18.30 Š

† rodičia a súrodenci Pistoví

Sobota
20.04.

7.00 Š

† Lukrécia Pokopcová a † rodičia z o.s.

18.30

K

Za dôchodcov v našej farnosti

Nedeľa
21.04. 

 4. veľkonočná nedeľa

Nedeľa
Dobrého pastiera

7.00 P † rodičia, sestru a bratov
9.00 K Za farníkov
11.00 K

† Anna Haščičová a prosba o Božie požehnanie pre celú živú rodinu

18.30 Š

Za kňazov farnosti, prosba o Dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie