Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 31.03.

Veľkonočná nedeľa

Pánovho zmŕtvychvstania

7.00  Š Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 90 rokov života
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre  Silviu, Martina a deti a prosba za zdravie a Božie požehnanie pre celú živú rodinu, za zomrelých z rodiny  a za duše v očistci
18.30 K † rodičia a ostatná † rodina
Pondelok
01.04.

 Veľkonočný
pondelok

7.00 Č

† rodičia, starí rodičia, bratia a manželka

9.00 Č † rodičia z o.s.
18.30 K

† rodičia z oboch strán a Božie požehnanie pre živú rodinu

Utorok
02.04.

 Veľkonočný
utorok

7.00 K

Za dobrodincov

18.30 Č

† manželka Eva Kačicová a svokra EleónoraMoncmanová

Streda
03.04.

 Veľkonočná
streda

7.00 Č

† rodičia, starí rodičia z.o.s. a za dary Ducha Svätého  pre živú rodinu

17.30 K

† manželia Juríkoví Štefan a Marta a † manželia  Hradiloví Dezider a Gizela,† sestra Editka Mitošinková

Štvrtok
04.04.

 Veľkonočný
štvrtok

 7.00 Č  † manžel, rodičia z oboch strán a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá
18.30 K

Prosba o Božiu pomoc pre deti a vnúčatá

Piatok
05.04.

 Veľkonočný
piatok

7.00 K

Za † Máriu, Petra a Antonia Gajdošechových

18.30 Č

† brat, rodičia, starí rodičia, strýko a za Božie požehnanie a zdravie pre živú rodinu

Sobota
06.04.

Veľkonočný
sobota

7.00 K

† rodičia a brat Stanislav

18.30

Č

† rodičia, poďakovanie Pánu Bohu za dar života, a prosba o dary Ducha Svätého

Nedeľa
07.04. 

2. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

7.00 K Poďakovanie za dar života dcéry a  prosba o dary DS
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č

† Vierka Jurdová

18.30 K

† Milan, brat Pavol a mama Cecília