Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 24.03.

Palmová 
nedeľa
(Kvetná)
Nedeľa utrpenia Pána

7.00  K Poďakovanie za dar zdravia a Božie požehnanie do ďalších rokov
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † manžel, rodičia z oboch strán a brat
18.30 Š † manžel Ludvik Herák (1. výročie)
Pondelok
25.03.

7.00 K

† Peter Hučka

18.30 K

† Stanislav Krištofčák (pohrebná)

Utorok
26.03.

 

7.00 P

† rodina Miklovičová a † rodina Vnučková

18.30 Č

† Pavol a Jozefína Žigoví, Pavol a Mária Melicheroví, Ján Bušo, Igor Čirka

Streda
27.03.

7.00 P

Poďakovanie za zdravie a prosba o Božie požehnanie pre rodinu

17.30 K

† Pavol Vojtek, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Štvrtok
28.03.

Štvrtok Svätého týždňa
( Zelený štvrtok )
Štvrtok Pánovej večere

   

* sv. omša ráno vo farnostiach nie je, bude MissaChrismatis v Katedrále v Trnave 9.30

18.30 Č

Za kňazov farnosti

Piatok
29.03.

Piatok Utrpenia Pána
(Veľký piatok)
 

8.00  

Ranné chvály v kostole

10.00   Krížová cesta mestom ( * od Kaplnky sv. Ondreja )
15.00 Č

Obrady Veľkého piatku
Lamentácie proroka Jeremiáša (* krátko po obradoch)

Sobota
30.03.

Svätá sobota
(Biela sobota)
Veľkonočná vigília
zo Svätej noci

8.00 K

Ranné chvály v kostole

8:30-16:00   Celodenná poklona
19.00

Č

Na úmysel

Nedeľa
31.03. 

Veľkonočná nedeľa

Pánovho zmŕtvychvstania

7.00 Š Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 90 rokov života
9.00 Č Za farníkov
11.00 K

Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre  Silviu, Martina a deti a prosba za zdravie a Božie požehnanie pre celú živú rodinu, za zomrelých z rodiny  a za duše v očistci

18.30 K

† rodičia a ostatná † rodina